Öppen vattenkran på toalett

Foto: Plattform, Johnér Bildbyrå

Förebyggande insatser kan minska risken att få eksem på arbetet

NyhetPublicerad 13 september 2022

Arbetsrelaterat eksem är vanligast i industrin och inom vården och orsakas främst av kemikalier eller av materialet i skyddshandskar. Det framkom när en ny statistik­rapport och en ny kunskapsöversikt presenterades vid ett seminarium anordnat av Afa För­säkring den 13 september.

– Mellan 2011 och 2020 godkände Afa För­säkring 361 fall av arbetssjukdom med eksemsjukdom. I 53 procent av fallen drabbades en man och i 47 procent av fallen en kvinna, sa Emil Askestad, analytiker/statistiker på Afa För­säkring.

– Den yrkesgrupp med flest fall av arbetssjukdom med eksemsjukdom var metall- och övrigt industriellt arbete. Näst flest fall inträffade i gruppen undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl.

En arbetssjukdom är en sjukdom som beror på att man utsatts för skadlig inverkan i arbetet. För att prövas av Afa För­säkring ska den vara godkänd av Försäkrings­kassan eller finnas med i den internationella arbetsorganisationen ILO:s förteckning över arbetssjukdomar. Rapporten Vad är det som ger utslag? Arbetssjukdomar orsakade av eksem bygger på statistik från Afa Försäkrings skadedatabas och ger en bild av vad som kan orsaka eksem i olika yrkesgrupper.

– Inom metall- och övrigt industriellt arbete är det vanligt att man hanterar eksemframkallande kemikalier i arbetet. Man kan även få eksem om man lider av kontaktallergi mot exempelvis nickel eller krom. Det förekommer också att man får eksem av att den skyddsutrustning man bär sitter fel eller av att det material den är tillverkad av framkallar allergiska reaktioner, sa Emil Askestad.

– I vårdyrken orsakas majoriteten av arbetssjukdomar med eksemsjukdom av de anställdas skyddsutrustning. Och då främst av materialet i skyddshandskar eller av att handskarna är parfymerade. Eksem kan också orsakas av allergi mot handsprit eller av att man tvättar händerna för ofta med tvål och vatten.

Handeksem orsakas främst av yttre påverkan

Afa För­säkring finansierar översikter som samlar kunskap i olika ämnen inom arbetsmiljöområdet. Kunskapsöversikterna ingår i den vetenskapliga skriftserien Arbete och hälsa som ges ut av Göteborgs universitet. Vid seminariet presenterades den kommande översikten Hand Eczema – with focus on irritant dermatitis and prevention, framtagen av Tove Agner och Niels Erik Ebbehøj, båda forskare vid Köpenhamns universitet.

– Alla människor kan drabbas av handeksem men risken är i allmänhet högre för kvinnor. Det är en sjukdom som främst drabbar personer under 20 år. Handeksem beror till 41 procent på genetiska faktorer och till 59 procent på faktorer i vår omgivning. Att nära 60 procent av fallen beror på expo­nering i omgivningen innebär att vi i många fall borde kunna förebygga den här sjukdomen, sa Tove Agner.

– Arbetsrelaterat handeksem definieras som eksem som orsakas eller förvärras av expo­nering på arbetet. Forskningen inom området var länge inriktad på allergiskt kontakteksem, men under senare år har man börjat fokusera på irritationseksem. I Danmark är vått arbete, som till exempel handdisk, den vanligaste orsaken till irritationseksem.

Förebyggande informations- och utbildningsinsatser

Niels Erik Ebbehøj beskrev hur arbetsrelaterat handeksem kan förebyggas.

– I arbetet med kunskapsöversikten gjorde vi en litteraturgenomgång och hittade exempel på insatser för att förebygga arbetsrelaterat handeksem i form av informations- och utbildningsprogram. De primära programmen riktar sig till friska personer med arbeten där man riskerar att utveckla eksem. De sekundära programmen riktar sig till patienter som har arbetsrelaterat eksem, sa han.

– Vår rekommendation är att man ska sätta in insatser under yrkesutbildningar och tidigt i yrkeslivet. Man ska erbjuda handkräm, handskar och övrig skyddsutrustning både under utbildningar och på arbetsplatser. Det är också viktigt att regelbundet se över säkerhetsrutinerna på arbetsplatser. På samhällelig nivå bör man begränsa vått arbete och utveckla strategier för att förebygga arbetsrelaterat eksem.

Moderator för dagens seminarium var Maria Schütt, forskningshandläggare på Afa Försäkrings FoU-avdelning. Medverkade på seminariet gjorde också Bengt Järvholm, professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet.

Text: Adam Fredholm


Kunskapsöversikt
Den nya kunskapsöversikten Hand Eczema – with focus on irritant dermatitis and prevention publicerades under september i skriftserien Arbete och Hälsa

Ladda ner kunskapsöversikten om eksem här.