Öppen vattenkran på toalett

Foto: Plattform, Johnér Bildbyrå

13sep

Förebyggande insatser kan minska risken att få eksem på arbetet

FrukostseminariumDigitalt
Genomfördes 13 september 2022

Under ett webbinarium den 13 september presenteras en ny kunskapsöversikt om forskning kring arbetsrelaterade handeksem samt en statistik­rapport från Afa För­säkring om godkända arbetssjukdomar med eksemsjukdomar. Arbetsrelaterat eksem är vanligast i industrin och inom vården och orsakas främst av kemikalier eller av materialet i skyddshandskar.

Statistikrapport om godkända arbetssjukdomar med eksemsjukdomar

– Mellan 2011 och 2020 godkände Afa För­säkring 361 fall av arbetssjukdom med eksemsjukdom. I 53 procent av fallen drabbades en man och i 47 procent av fallen en kvinna, sa Emil Askestad, analytiker/statistiker på Afa För­säkring.

– Den yrkesgrupp med flest fall av arbetssjukdom med eksemsjukdom var metall- och övrigt industriellt arbete. Näst flest fall inträffade i gruppen undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl.

En arbetssjukdom är en sjukdom som beror på att man utsatts för skadlig inverkan i arbetet. För att prövas av Afa För­säkring ska den vara godkänd av Försäkrings­kassan eller finnas med i den internationella arbetsorganisationen ILO:s förteckning över arbetssjukdomar. Rapporten Vad är det som ger utslag? Arbetssjukdomar orsakade av eksem bygger på statistik från Afa Försäkrings skadedatabas och ger en bild av vad som kan orsaka eksem i olika yrkesgrupper.

– Inom metall- och övrigt industriellt arbete är det vanligt att man hanterar eksemframkallande kemikalier i arbetet. Man kan även få eksem om man lider av kontaktallergi mot exempelvis nickel eller krom. Det förekommer också att man får eksem av att den skyddsutrustning man bär sitter fel eller av att det material den är tillverkad av framkallar allergiska reaktioner, sa Emil Askestad.

– I vårdyrken orsakas majoriteten av arbetssjukdomar med eksemsjukdom av de anställdas skyddsutrustning. Och då främst av materialet i skyddshandskar eller av att handskarna är parfymerade. Eksem kan också orsakas av allergi mot handsprit eller av att man tvättar händerna för ofta med tvål och vatten.

Statistikrapporten publicerades i samband med webbinarie (PDF, 1.61 MB)t.

Handeksem orsakas främst av yttre påverkan

Afa För­säkring finansierar översikter som samlar kunskap i olika ämnen inom arbetsmiljöområdet. Kunskapsöversikterna ingår i den vetenskapliga skriftserien Arbete och hälsa som ges ut av Göteborgs universitet. Vid seminariet presenterades den kommande översikten Hand Eczema – with focus on irritant dermatitis and prevention, framtagen av Tove Agner och Niels Erik Ebbehøj, båda forskare vid Köpenhamns universitet.

– Alla människor kan drabbas av handeksem men risken är i allmänhet högre för kvinnor. Det är en sjukdom som främst drabbar personer under 20 år. Handeksem beror till 41 procent på genetiska faktorer och till 59 procent på faktorer i vår omgivning. Att nära 60 procent av fallen beror på expo­nering i omgivningen innebär att vi i många fall borde kunna förebygga den här sjukdomen, sa Tove Agner.

– Arbetsrelaterat handeksem definieras som eksem som orsakas eller förvärras av expo­nering på arbetet. Forskningen inom området var länge inriktad på allergiskt kontakteksem, men under senare år har man börjat fokusera på irritationseksem. I Danmark är vått arbete, som till exempel handdisk, den vanligaste orsaken till irritationseksem.

Förebyggande informations- och utbildningsinsatser

Niels Erik Ebbehøj beskrev hur arbetsrelaterat handeksem kan förebyggas.

– I arbetet med kunskapsöversikten gjorde vi en litteraturgenomgång och hittade exempel på insatser för att förebygga arbetsrelaterat handeksem i form av informations- och utbildningsprogram. De primära programmen riktar sig till friska personer med arbeten där man riskerar att utveckla eksem. De sekundära programmen riktar sig till patienter som har arbetsrelaterat eksem, sa han.

– Vår rekommendation är att man ska sätta in insatser under yrkesutbildningar och tidigt i yrkeslivet. Man ska erbjuda handkräm, handskar och övrig skyddsutrustning både under utbildningar och på arbetsplatser. Det är också viktigt att regelbundet se över säkerhetsrutinerna på arbetsplatser. På samhällelig nivå bör man begränsa vått arbete och utveckla strategier för att förebygga arbetsrelaterat eksem.

Moderator för dagens seminarium var Maria Schütt, forskningshandläggare på Afa Försäkrings FoU-avdelning. Medverkade på seminariet gjorde också Bengt Järvholm, professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet.

Text: Adam Fredholm

Den nya kunskapsöversikten Hand Eczema – with focus on irritant dermatitis and prevention publicerades under september i skriftserien Arbete och Hälsa.

Ladda ner kunskapsöversikten om eksem här.

Medverkande:

  • Tove Agner, professor och överläkare, Institutet för klinisk medicin, Bispebjerg Hospital, Köpenhamns universitet

  • Niels Erik Ebbehøj, docent och överläkare, Bispebjerg Hospital, Köpenhamns universitet

  • Bengt Järvholm, senior professor, Umeå universitet

  • Emil Askestad analytiker och statistiker, Afa För­säkring

Om Afa Försäkrings forskningsstöd

Afa För­säkring satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom privat näringsliv, kommuner och regioner. Mer information om forskningsstödet finns på Afa Försäkrings FoU-webb.

Person med gipsad arm.

För­säkring vid arbetsskada

Har du skadat dig i samband med ditt jobb? Då kan du ha rätt till extra ersättning från din för­säkring i kollektiv­avtalet.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.