Fler anställda skadas allvarligt på jobbet

NyhetPublicerad 1 juni 2014

Risken för arbetsskador fortsätter att öka. Det visar AFA försäkrings årliga arbetsskaderapport. Siffrorna visar också att olyckorna ökar med stigande ålder och att allt fler kvinnor riskerar att drabbas. Mer än var tredje allvarlig olycka orsakas av ett fall.

Byggarbetare och brandpersonal har de mest riskfyllda jobben. Läkare och tandvårdspersonal är yrkesgrupper med låg risk. Riskerna skiljer sig dock över landet. Risken att skada sig är nästan dubbelt så hög i Värmland och Norrbotten som den är i Stockholm. Skillnader i näringslivsstrukturen mellan länen kan delvis förklara detta.

AFA Försäkrings nya rapport Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2014 visar också att risken för skador ökar mer för de äldsta och yngsta på arbets­marknaden. Nästan två av tre skador för kvinnor inom vården drabbar personer som är äldre än 46 år.

Äldre ramlar oftare och skadar sig lättare

Den vanligaste orsaken till allvarliga skador är att någon ramlar. Det gäller både för kvinnor och män. När det gäller fallolyckor har åldern betydelse såväl för risken som för konsekvenserna.

– Om en 20-åring och en 55-åring ramlar på samma ställe och på precis samma sätt är det troligt att den äldre kollegan skadar sig mer, säger Thomas Åkerström, analytiker vid AFA För­säkring.

Han konstaterar också att män och kvinnor skadar sig på olika sätt.

– Medan kvinnor snubblar eller halkar, ramlar män oftare ned från högre höjder och skadar sig därför allvarligare.

Teknik kan förebygga fallolyckor

Michel Normark är chef för Analys och Försäkrings­villkor och drar slutsatsen att det behövs mer förebyggande arbete för att få bukt med fallolyckorna.

– Inte minst med tanke på att arbetskraften blir äldre samtidigt som vi förväntas arbeta längre, säger han.

Tore J Larsson är professor vid Centrum för Hälsa & Byggande vid KTH i Stockholm och ser det förebyggande arbetet som en viktig uppgift för landets tekniska högskolor. På samma sätt som man en gång tog fram kedjeskydd och speciella textilier för att göra det säkrare att använda motorsåg, menar han att man nu måste bli lika kreativ när det att hitta lösningar som förbygger fallolyckor.

Allt fler blir långvarigt sjuka

AFA:s nya statistik visar också att allt fler drabbas av långvarig sjukdom. Mest utsatta är undersköterskor, sjukvårdbiträden, ambulansförare och sysselsatta inom övrigt industriellt arbete. I dessa grupper drabbas fler än 35 av 1000 personer. Det är mer än dubbelt så många som genomsnittet för alla yrken. Inom vårdyrkena är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukdom. För anställda inom industrin är det sjukdomar i muskler och leder.

En del av ökningen av såväl olyckor som sjukdomar beror på att det numera är enklare att anmäla på webben. Dessutom har kunskapen om för­säkring­arna ökat genom olika kampanjer.

Läs fler av våra rapporter

Statistikbild som ett kollage med olika grafik för statistik varvat med bild på en pappa med barn och en kvinna i hörselkåpor.

Statistik­rapporter att ladda ner

Här hittar du alla statistik­rapporter om arbetsskador och sjukfrånvaro på svensk arbets­marknad som vi publicerat.