Billigt och lönsamt att förebygga fallolyckor

NyhetPublicerad 31 mars 2015

Fallolyckor utgör nästan hälften av alla arbetsskador som drabbar kvinnor inom kommun- och landstingssektorn. Störst risk löper kvinnor mellan 56 och 64 år. Det visar en ny rapport från AFA För­säkring.

Att halka på vägen mellan två brukare, snubbla på en leksak eller ramla i en korridor. Det är tre vardagsolyckor som kan få allvarliga följder.

Statistiken i den nya rapporten Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn är mer utförlig för kvinnor än för män. Det beror inte på att kvinnor är mer riskbenägna, utan på att 80 procent av alla som arbetar inom kommuner och landsting är kvinnor.

Rapportens analys utgår från alla allvarliga arbetsolyckor som har lett till ersättning under perioden 2008–2013. Att arbetsolyckan är allvarlig betyder att skadan har medfört minst en månads sjukskrivning eller medicinsk invaliditet.

Äldre kvinnor löper större risk

De flesta kvinnor som drabbas av en allvarlig fallolycka arbetar som vårdbiträden, undersköterskor, personliga assistenter eller på fritidshem och förskola. När de ramlar skadar de oftast armar, ben och handleder.

De flesta olycksdrabbade männen arbetar som fastighetsskötare, expeditionsvakter, renhållningsarbetare eller lärare. För dem är skador på armar, ben och fötter vanligast. Hälften av alla allvarliga fallolyckor leder till bestående men och en viss medicinsk invaliditet.

Statistiken visar tydligt att de äldsta kvinnorna oftare drabbas av allvarliga olyckor efter att ha ramlat eller snubblat på arbetet. Kvinnor mellan 56 och 64 år har i genomsnitt 2,2 gånger högre risk att drabbas än övriga kvinnor i kommun- och landstingssektorn. Om ökad stress påverkar risken att falla går inte att utläsa ur statistiken.

SAM bör omfatta även förflyttningar utomhus

Varken uppgifterna i rapporten eller i den analys som framfördes vid AFA Försäkrings seminarium den 10 mars, var några nyheter för deltagarna i publiken. Den allmänna diskussionen handlade därför mest om rapportens förslag till förebyggande åtgärder.

Pia Gellerstedt, arbetsmiljöexpert vid Sveriges Kommuner och Landsting, betonade bland annat vikten av att vidga riskbedömningen i Systematiskt Arbetsmiljö­arbete (SAM) så att den omfattar även förflyttningar utomhus och utgår från att risker kan variera med årstiderna.

De flesta fallolyckor på plant underlag utomhus sker under vintern, och många olyckor inomhus orsakas av snö som fastnat under skorna.

“Att alla anställda har rejäla skor som är anpassade för underlaget och tillgång till broddar på vintern borde vara en både enkel och billig åtgärd”

Rapporten avslutas med förslag på förebyggande åtgärder som halkskydd vid in- och utgångar, sandning, snöröjning, bra skor och broddar.

– Att alla anställda har rejäla skor som är anpassade för underlaget och tillgång till broddar på vintern borde vara en både enkel och billig åtgärd, menade Michel Normark, chef för Analys och Försäkrings­villkor på AFA För­säkring.

Halkutbildning och broddar kan förebygga skador

För att minska risken för fallolyckor inomhus rekommenderar han att undvika blöta golv, plocka bort hinder i korridorer och analysera risker även i patienters, brukares och vårdtagares hem.

Andra förslag är utbildning i förflyttningsteknik för anställda inom vård och omsorg, dessutom "halkutbildning"; åtminstone för alla äldre.

Publiken kompletterade listan genom att bland annat påpeka värdet av fysisk aktivitet på arbets­tid och ökat samarbete med kommunens tekniska förvaltning om snöröjning.

Text: Birgita Klepke

Mer om vår statistik och våra rapporter

Statistikbild som ett kollage med olika grafik för statistik varvat med bild på en pappa med barn och en kvinna i hörselkåpor.

Statistik­rapporter att ladda ner

Här hittar du alla statistik­rapporter om arbetsskador och sjukfrånvaro på svensk arbets­marknad som vi publicerat.

Staplar i ett diagram.

Analys och statistik

Genom att ta fram och analysera statistik ur vår skadedatabas får vi värdefull kunskap om skador och sjukdomar i arbetslivet i både privat och offentlig sektor.