Sandstig genom gräslandskap vid havet.
16feb

Tidiga insatser med reha­bili­terings­stöd gör skillnad

SeminariumDigitalt
Genomfördes 16 februari 2022

Att söka arbetslivsinriktat reha­bili­terings­stöd för att förebygga sjukfrånvaro skapar hållbarhet för både arbetstagare och arbetsplats. Webbinariet ger dig bland annat en inblick i hur Afa Försäkrings reha­bili­terings­stöd fungerar och vad vår statistik berättar om rehabiliteringsåtgärder.

Förebyggande rehabilitering kan möjliggöra för en person att bibehålla sin arbetsförmåga och göra skillnad för om man kan vara kvar i arbete eller inte, det är en viktig faktor för att vi ska kunna hålla hela arbetslivet.

Under webbinariet får du tips på hur du kan upptäcka tidiga tecken på exempelvis psykisk ohälsa, hur du som arbetsgivare kan arbeta med rehabilitering, hur mycket en sjukskrivning egentligen kostar och tips på verktyg som hjälper dig i rehabiliteringsprocessen.

Program:

Inledning
Anna-Mia Olofsson, chef avdelningen Arbetsmiljö­utbildning och Reha­bili­terings­stöd, Afa För­säkring

Vad är reha­bili­terings­stödet?
Samtal mellan Anna Mia Olofsson, chef Arbetsmiljö­utbildning och Reha­bili­terings­stöd och Sebastian Envall, handläggare Reha­bili­terings­stöd, Afa För­säkring

Om rapporten Arbetslivsinriktad rehabilitering – resultat av rehabiliteringsåtgärder
Emil Askestad, analytiker, Afa För­säkring

Tidiga åtgärder vid ohälsa på arbetsplatsen – exempel från forskning och riktlinjer för vanlig psykisk ohälsa
Gunnar Bergström, professor i Arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle och docent vid Karolinska Institutet.

Mer information om reha­bili­terings­stödet:
Reha­bili­terings­stödet är ett ekonomiskt stöd som främjar friska arbetsplatser.
Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning från Afa För­säkring med upp till hälften av kostnaden när någon anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för både psykiska och fysiska besvär. Det är du som arbetsgivare som ansöker och du kan ansöka för en anställd som är i behov av rehabilitering i förebyggande syfte eller för att kunna komma tillbaka i arbete. Läs mer här: Rehabiliteringsstödet - Tidiga insatser gör skillnad

Dokumentation från webbinariet

Webbinariet går även att se i efterhand och inom kort publiceras även en skriftlig sammanställning från webbinariet på denna sida.

Ett hjärta

Reha­bili­terings­stöd

Arbetsgivare kan ansöka om reha­bili­terings­stöd när en anställd behöver arbetslivsinriktad rehabilitering i förebyggande syfte eller för att återgå i arbete.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.