Ett hjärtformat foto i mitten av bilden, på en patient på hälsokontroll. Bredvid hjärtat, foton på talarna på hjärt- och kärlseminariet.

Under ett halvdagsseminarium presenterades forskningsresultat från FoU-programmet Ett arbetsliv utan hjärt- och kärlsjukdom, som Afa För­säkring finansierat. Vi presenterade även statistik från rapporten Hjärt- och kärlsjukdomar – långvarig sjukfrånvaro.

Foto: Bilden i mitten är från johner.se, fotograf: Helén Karlsson

11maj

Tema forskning: Ett arbetsliv utan hjärt- och kärlsjukdom

SeminariumDigitalt & fysiskt
Genomfördes 11 maj 2023

Under ett halvdagsseminarium den 11 maj 2023 presenterades forskningresultaten från det femåriga FoU-programmet Ett arbetsliv utan hjärt- och kärlsjukdom, som Afa För­säkring finansierat. Vi presenterade även statistik från rapporten Hjärt- och kärlsjukdomar – långvarig sjukfrånvaro.

Filmat seminarium

Om seminariet

Kan ett enkelt blodprov avslöja en hotande hjärtinfarkt, en förändrad tarmflora kopplas till hjärt- och kärlsjukdom och kan långvarig stress mätt med kortisol i hår påverka åderförkalkning och blodtryck? Eller kan en stressig arbetsmiljö eller skiftarbete påverka en eventuell hjärt- och kärlsjukdom?

Tillsammans får vi mer kunskap om hur vi kan arbeta förebyggande för att minska sjukfrånvaron i arbetslivet.

Under seminariet presenterades forskningresultat från de 6 olika projekt som fått finansiering från Afa För­säkring för att forska inom området hjärt- och kärlsjukdom.

Under seminariet presenterades även statistik från Afa Försäkrings rapport "Hjärt- och kärlsjukdomar – långvarig sjukfrånvaro".

Läs ett pressmeddelande om seminariet som skickades ut inför seminariedagen.

Programpunkter och talare på seminariet

Moderator: Fredrik Hed

Processen från frisk till sjuk – stress, kardiovaskulära riskfaktorer och tidig åderförkalkning

Annika Rosengren och Mia Söderberg, Göteborgs universitet

Hitta hotande hjärtinfarkter (MIMI)

Johan Sundström, Uppsala universitet

Hjärt-kärlsjukdom i arbetsför ålder – ett helhetsgrepp för att klarlägga betydelsen av fysisk och kemisk arbetsmiljö

Jenny Selander, Karolinska Institutet

Långtidstress i den yrkesverksamma befolkningen – ökar det risken för hjärtkärlsjuklighet

Tomas Faresjö, Linköpings universitet

Tarmfloran som behandlingsstrategi vid hjärt-kärlsjukdom

Fredrik Bäckhed, Göteborgs universitet

Identifiering och utvärdering av riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar som har koppling till arbete med hjälp av stora kohorter

Helgi Schiöth, Uppsala universitet

Kunskapsöversikt: Att arbeta efter hjärtinfarkt

Per Gustavsson, Karolinska Institutet

Delar av statistik­rapporten Hjärt och kärlsjukdomar – långvarig sjukfrånvaro

Anna Weigelt, Afa För­säkring

Mer information och frågor

Välkommen att kontakta oss via e-post: fou@afaforsakring.se

Bilder

* Bild-collage 1 i toppbilden, personer från vänster:
Annika Rosengren (fotograf: Johan Wingborg), Fredrik Bäckhed (fotograf: Johan Wingborg), Anna Weigelt (fotograf: Theresia Köhlin), Johan Sundström (fotograf: Mikael Wallerstedt) 

** Bild-collage 2 i toppbilden, personer från vänster:
Tomas Faresjö (fotokälla: Tomas Faresjö), Jenny Selander (fotograf: Stefan Zimmerman), Helgi Schiöth  (fotograf: Mikael Wallerstedt), Per Gustavsson (fotokälla: Karolinska Institutet)

Slutrapporter av forskningsprojekten

Se slutrapporter från respektive forsknings­projekt i FoU-programmet Ett arbetsliv utan hjärt- och kärlsjukdom:

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Varje år finansierar Afa För­säkring forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med cirka 150 miljoner kronor.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.