tre personer som samtalar på ett möte

Foto: Johnér

1dec

Tema Forskning: arbetsförmåga och årets Postdoc-stöd

FrukostseminariumDigitalt
Genomfördes 1 december 2023

På ett webbinarium hos Afa För­säkring presenterades två forsknings­projekt kring arbetsförmåga; Fånga arbetsförmåga samt Nedsatt arbetsförmåga hos personer med irritable bowel syndrome (IBS). Vem som fick årets post doc stöd presenterades också.

2023 års post doc stöd tilldelas Johan Sandén, doktor i företagsekonomi vid Södertörns högskola. Han får två miljoner för det planerade projektet Den självutredande sjuke.

Afa För­säkring ser att hans forskning kan bidra till att de sjuka försäkrade enklare kan förhålla sig till de administrativa krav de konfronteras med i samband med utredningar av arbetsförmåga. Ett enklare förhållningssätt kan underlätta de sjukas återgång i arbete.

– För mig som förvaltningsforskare vill man att sjukförsäkringen ska fungera så bra som möjligt och jag tycker det är viktigt att belysa de insatser som krävs av medborgare för att få tillgång till olika typer av välfärdssystem, säger Johan Sandén

Flera miljoner människors arbetsförmåga påverkas av olika sjukdomar, vilket får konsekvenser såväl i arbetslivet som i privatlivet.

Magen styr livet i stort

Om man har irritable bowel syndrome (IBS) kan magen styra mycket både på jobbet och privat. Hur arbetsförmågan påverkas hos personer som har IBS har ST-läkaren Åsa Frändemark vid Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Sahlgrenska akademin forskat på.

För de som har IBS handlar det om att balansera arbetslivet under ständigt symtomhot, det kan till exempel röra sig om att planera in möten innan lunch, då magen kan vara lugnare då.

– Många vi intervjuade har ett driv, de vill arbeta, de vill inte att magen ska begränsa dem, så de kämpar sig igenom symtomen, säger Åsa Frändemark.

Vanliga sjukdomar kan också påverka

Mats Hagberg, seniorprofessor vid Arbets- och miljömedicin Göteborgs universitet, har forskat om vad som påverkar arbetsförmågan hos dem som har vanliga sjukdomar och besvär så som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes och smärtor.

– Om man inte hade överföring av arbetskrav i privatlivet och om man kände kontroll i privatlivet så hade man bättre arbetsförmåga, säger Mats Hagberg.

Hans forskning visar också att upplevd stress påverkar arbetsförmågan.

Ulrika Hektor, chef för FoU-avdelningen, Afa För­säkring, var moderator för seminariet.

Text: Anna-Maria E. Alsand

Inspelning och presentation från seminariet

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Varje år finansierar Afa För­säkring forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med cirka 150 miljoner kronor.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.