Patient på läkarbesök, där läkaren sitter och antecknar under besöket.

Foto: Johnér bildbyrå

6sep

Statlig utredning om läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden

FrukostseminariumDigitalt
Genomfördes 6 september 2023

Den 6 september presenterade utredningen om läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden slutsatserna i sitt betänkande och vilka åtgärder som behövs för att aktörerna i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen ska ha rätt förutsättningar att klara av sina uppdrag.

Missade du webbinariet?

Läs nyheten och se det filmade webbinariet här

Läkares förutsättningar att arbeta med sjukskrivning är inte alltid tillräckliga. Även Försäkrings­kassans handläggare möter utmaningar vid bedömningen av arbetsförmågans nedsättning.

Det finns olika bilder av hur Försäkrings­kassans och hälso- och sjukvårdens uppdrag i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen hänger ihop och vad som ingår i uppdragen. Det leder till att bedömningar inte är så välunderbyggda som de behöver vara för en effektiv och ändamåls­enlig sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Arbetsgivare har heller inte alltid tillgång till rätt information och stöd för att kunna ta sitt ansvar för sjukskrivna medarbetare.

Utredningen har analyserat hur samarbete mellan olika professioner inom hälso- och sjukvården skulle kunna underlätta och stärka läkarens och hälso- och sjukvårdens arbete i processen.

Regeringens utredning har mött experter och forskare, representanter från hälso- och sjukvården, arbetsgivare, patientföreträdare, Försäkrings­kassan och politiker. Detta för att få en så bred och djup bild som möjligt av problematiken och utvecklingsbehoven.

Betänkandet uppmärksammar åtgärder som behöver vidtas för att aktörerna i denna process ska ha rätt förutsättningar att klara av sina uppdrag.

Medverkande:

Marina Tuutma, särskild utredare i utredningen om läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden, allmänläkare och andre vice ordförande i läkarförbundet

Anna Martinmäki, sekreterare i utredningen och verksamhetsutvecklare på Försäkrings­kassan

Anders Dahlqvist, sekreterare i utredningen och utredare på Socialstyrelsen

Fötter som sticker ut under ett täcke.

Om du blir sjuk

Sjukförsäkringen kompletterar ersättning som du får från Försäkrings­kassan.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.