Foto: Johnér Bildbyrå AB

21nov

Säkra arbetsplatser vid samarbete mellan människa och robot

SeminariumDigitalt
Genomfördes 21 november 2022

När industriföretag installerar nya robotar ökar behovet av kunskap om hur man skapar säkra och hållbara arbetsplatser. Vid seminariet på Afa För­säkring presenterade automationsforskaren Magnus Widfeldt resultat och arbetsmiljöverktyg från sin forskning om robotisering.

Magnus Widfeldt, forskare vid enheten för produktion och arbetsmiljö, RISE, berättade om forskningsprojektet Säkra arbetsplatser vid ökad automation och robotisering i tillverkande företag – kartläggning, analys, strategi. Bland annat presenterades vägledning och arbetsverktyg för säkra arbetsplatser, med fokus på robotar i kollaborativa uppgifter.

– I slutet av 60-talet började Asea utveckla elektriska industrirobotar för att öka produktiviteten och förbättra arbetsmiljön. Den första kunden var familjeföretaget Magnussons i Genarp, som 1974 köpte en robot för att slipa och polera rörkrökar, sa Magnus Widfeldt, forskare inom flexibel automation, vid RISE, Research Institutes of Sweden.

– Idag ligger Sverige på fjärde plats globalt när det gäller robottäthet i generell tillverkningsindustri. Man använder främst robotar till materialhantering, men även till exempelvis svetsning och bearbetning.

Magnus Widfeldt har nyligen avslutat det av Afa För­säkring finansierade forskningsprojektet Säkra arbetsplatser vid ökad automation och robotisering i tillverkande företag. I projektet ingick att kartlägga utmaningar och behov hos företag i samband med införande av robotar.

– En utmaning för företag som vill robotisera sin produktion är att det finns allt fler lösningar att välja mellan. Att robotar utvecklas av en IT-mogen generation har gjort att de har blivit billigare och det har skapat en gör det själv-marknad där man köper en robot och sedan tillverkar exempelvis gripdon och verktyg med en 3D-printer. Det har också lett fram till affärsmodellen robot on demand och bemanningsföretag som hyr ut robotar vid behov, sa han.

– I den intervjustudie vi gjorde om företagens behov i samband med robotisering fick vi flest svar om: kompetens- och utvecklingsbehov, begränsningar för flexibel produktion, tolkning av säkerhetskrav, monotont/handintensivt arbete samt kringutrustning. Det gjorde att vi fokuserade på att utveckla arbetssätt och verktyg för de fyra punkterna MTO-analys, ergonomisk screening, riskanalys och kunskapsöverföring.

Analys av människa-teknik-organisation och ergonomisk screening

Verktyget för MTO-analys bygger på samspelet människa-teknik-organisation och är tänkt att användas i det förändringsarbete det innebär att införa automation eller robotisering på en arbetsplats.

– Det är enkel guide som bygger på systematiskt arbetsmiljö­arbete. Man kan se det som en checklista där man stegvis kan identifiera, avgränsa, prioritera och slutligen analysera och åtgärda det man behöver förändra i sitt arbetssätt, sa Magnus Widfeldt.

– Verktyget ergonomisk screening är en kartläggning av fysisk arbetsbelastning. Det går ut på att man skattar den tid man arbetar med belastning i form av tunga lyft, hantering, böjd/vriden arbetsställning, arbete över axelhöjd/under knähöjd samt repetitivt arbete. Om man vill investera i automation för att förbättra belastningen för de anställda men inte vet vilken maskin man ska börja med så kan screeningverktyget vara ett enkelt sätt att se vilken maskin som skapar störst belastning.

Riskanalys och kunskapsöverföring

Robotar som kan programmeras om för att utföra olika uppgifter ställer ökade krav på bedömningen av arbetsmiljörisker.

– Utgångspunkten för verktyget för riskanalys är att säkerhetskraven måste följa de förändringar man gör i sin produktion. Ena veckan kan man tillverka en komponent, veckan därpå ställer man om till en annan produkt som utsätter näromgivningen för helt andra arbetsmiljörisker. I den guide vi har tagit fram kan man med hjälp av en checklista i förväg bedöma riskerna som kan uppstå i den anläggning man vill robotisera, sa Magnus Widfeldt.

– Den fjärde och sista punkten var kunskapsöverföring, och det är precis det vi håller på med här och nu. Vi har också en digital plattform, edig.nu, där vi lägger upp material med syfte att höja den digitala kompetensen i svensk industri.

Text: Adam Fredholm

Rapport från forskningsprojektet om automation och robotisering

Ladda ner Slutrapport forskningsprojektet Säkra arbetsplatser vid automation och robotisering.pdf.

Ladda ner Bilaga MTO-analys och ergonomisk screening forskningsprojektet Säkra arbetsplatser vid automation och robotisering.pdf.

Ladda ner Bilaga riskanalys forskningsprojektet Säkra arbetsplatser vid automation och robotisering.pdf.

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Varje år finansierar Afa För­säkring forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med cirka 150 miljoner kronor.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.