14nov

FoU-dagen i Karlstad – en digital dag med människan i fokus!

SeminariumPå plats
Genomfördes 14 november 2017

En utmaning för arbetsgivare är att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och vara medveten om de effekter som den kan ha på arbetstagarnas arbetsmiljö och hälsa. Afa För­säkring bjöd in till en FoU-dag i Karlstad med fokus på digitaliseringens påverkan på arbetsmiljön. Detta är del två av referatet.

Gå till del 1 av referatet.

Dagens andra workshop handlade bland annat om införandet av IT-system och olika typer av IT-stöd i arbetet.

– Systemen är ofta orimligt dåliga och inte anpassade till användaren, menade en av deltagarna. Kundfokus behövs och verksamheten bör driva utvecklingen. Behovet hos personerna som ska arbeta med systemen, bör stå i första rummet. 

En annan deltagare menade att en stor del av ansvaret ligger på de anställda som ska använda systemen.

– Vad är det egentligen vi behöver? Vad behöver vi stöd för? Ofta tror man att ett nytt system ska kunna hjälpa allt. Men det måste finnas rutiner där alla går in och arbetar i systemen och lägger in vad de ska, för annars får man ändå inte ut det man vill.

En av deltagarna, som arbetade inom HR på ett stort möbelföretag, underströk utmaningarna med att byta redan etablerade IT-system hos stora verksamheter.

– Att byta lönesystem eller liknande är en stor apparat som påverkar tusentals anställda.

Ledarskap i ett digitalt arbetsliv

Dagens sista presentation handlade om "Digitalisering och ledarskap", och leddes av Jan Gulliksen, före detta ordförande i Digitaliseringskommissionen och professor i människa-data interaktion vid KTH. 

– Man talar om digital arbetsmiljö, men det är inte arbetsmiljön i sig som är digital, utan snarare IT-verktygen som vi arbetar med i så stor utsträckning idag, sa Jan Gulliksen.

Jan Gulliksen var noggrann med att poängtera att digitalisering är något positivt för arbetslivets utveckling, och att det handlar om att förstå och dra nytta av den. Digitaliseringen är en pågående process som måste få kosta – men har potential att tjäna in stora summor pengar. Det gäller att ta ansvaret för digitalisering; att ha vision, resurser och kompetens. Man bör även säkerställa en god digital arbetsmiljö i beställning och upphandling – ställa krav, samt att satsa på kompetensutveckling.


Text: Jacob Lindfors 

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Varje år finansierar Afa För­säkring forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med cirka 150 miljoner kronor.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.