14nov

FoU-dagen i Karlstad – en digital dag med människan i fokus

SeminariumFysiskt
Genomfördes 14 november 2017

En utmaning för arbetsgivare är att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och vara medveten om de effekter som den kan ha på arbetstagarnas arbetsmiljö och hälsa. Afa För­säkring bjöd in till en FoU-dag i Karlstad med fokus på digitaliseringens påverkan på arbetsmiljön.

Dagen bestod av spännande och informativa föreläsningar och kreativa workshoppass. Först ut var Ann Bergman, professor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, som presenterade "Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv".

I studien som Ann Bergman gör tillsammans med sina forskarkollegor Kristina Palm, Karolinska Institutet, och Calle Rosengren, Lunds universitet, delas arbetstagarna upp i olika typer av "personas". Vilken persona man har, varierar beroende på hur man lägger upp sitt privat- respektive arbetsliv när digital teknologi suddar ut gränserna där emellan.

En del av dessa persontyper gör så mycket de kan för att hålla isär arbete och övrigt liv. De jobbar inte under ledig tid, till exempel i hemmet, och ägnar sig inte åt privatrelaterade aktiviteter under arbets­tid och på arbetsplatsen. Andra persontyper gör det motsatta, och ägnar sig åt privatrelaterade aktiviteter under arbets­tid och på arbetsplatsen, likväl som åt arbetsrelaterade aktiviteter under ledig tid och i den privata sfären. Och mellan dessa extremer finns en mängd olika persontyper och beteenden, där privat- och arbetsliv går in i varandra i olika stor utsträckning.

– Ni som jobbar behöver tänka på vad som funkar, förklarade Ann Bergman. Det ser olika ut mellan olika yrken. Handlar det om att separera arbete och övrigt liv? Eller vad är lösningen för att minska stressen?

Dagens första workshop

Efter detta pass följde en första workshop, där deltagarna bland annat fick uppskatta vilken typ av ”persona” som stämde överens med dem själva.

– Jag tar med mig tekniken så att jag kan använda den om jag väljer, berättade en deltagare, som uppskattade möjligheten att kunna fördela sina timmar som den ville för att få vardagen att gå ihop. Jag gillar att kunna slänga skräpmejl i mobilen trots att jag är ledig. Det gör mig inget. Vill de få tag på mig så finns jag snabbt tillgänglig. I min fas i livet känns det rätt. 

En annan deltagare ville istället ha total separation mellan arbete och privatliv.

– Arbetet har inget utrymme i min familj. Det är ambitionen men det går inte. Det finns alltid uppgifter och jobbsaker att göra; jobba kväll och så vidare.

En gemensam slutsats av detta första workshoppass, var att man ska akta sig för att pressa in personer i en viss personaroll. ”One size does not fit all.”

Smarta kläder registrerar arbetsställning och belastning

Digitaliseringen har mycket att ge för att stärka människors arbetsmiljö. Jörgen Eklund, som är professor i industriell ergonomi vid KTH, presenterade sin forskning om "Smarta kläder som visualiserar risker i arbetet"Jörgen Eklund har bland annat varit med och utvecklat ett unikt system som består av bärbara smarta textilier med sensorer för datainsamling.

Han demonstrerade hur man kan använda kläderna för att analysera och utvärdera individens arbetsställningar och belastningar i realtid. Insydda elektroder och ledningar i kläderna kan även mäta hjärtfrekvens och andning.

Lena Moestam, som är Senior Research & Development Engineer på Volvo Trucks, berättade om sin medverkan i Jörgen Eklunds forskning, och vilka användnings­områden man ser med så kallade ”Smarta Textilier” på Volvo.

E-hälsotjänsters effekt på arbetsmiljön

Efter det intog Gudbjörg Erlingsdottir, docent i arbetsmiljöteknik vid Lunds tekniska högskola, scenen för att berätta om "E-hälsotjänsters påverkan på sjukvårdspersonalens arbetsmiljö".

Sverige siktar på att bli bäst i världen på e-hälsa till år 2025. Då gäller det att ta tillvara på de möjligheter som digitaliseringen för med sig. Införandet av e-hälsotjänster inom vården kan vara ett viktigt steg på vägen, givet att de införs på rätt sätt. Gudbjörg Erlingsdottirs konstaterade att digitala system som införs för att stödja personalen bör utvecklas med deras löpande delaktighet, så att de utformas enligt deras behov och önskemål. 

–  Men för att få hållbara e-hälsotjänster och system, avslutade Gudbjörg Erlingsdottir, så behöver de fungera för både invånare/patienter och vårdpersonal.

Anställda inom hälso- och sjukvården tycker att utvärderingen av systemen är en viktig del av processen. Björn Hansell, ST-läkare på Arvika sjukhus, bjöds upp för ett samtal om sina reflektioner kring införandet av e-hälsotjänster.

Mer information

Läs del 2 av FoU-dagen här

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Varje år finansierar Afa För­säkring forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med cirka 150 miljoner kronor.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.