Händer på tangentbord

Foto: Pixabay

27jan

Avtalat om kollektiv­avtalad pension och för­säkring

SeminariumFysiskt
Genomfördes 27 januari 2021

Svenskt Näringsliv, LO och PTK samlar sin information om kollektiv­avtalad tjänste­pension och för­säkring i bolaget Avtalat. Tanken är att arbetare, tjänstemän och arbetsgivare i den privata sektorn ska hitta alla tjänster och all information på ett ställe.

– Det är inte alltid lätt för arbetsgivare och anställda att veta vilket partsbolag de ska vända sig till med frågor om kollektiv­avtalad pension eller för­säkring. Och för kollektivavtalsmodellen är det helt avgörande att de som omfattas av avtalen känner till och kan värdera innehållet i dem, sa Niklas Hjert, vd för Avtalat.

– Sommaren 2019 bestämde därför parterna i privat sektor, Svenskt Näringsliv, LO och PTK, att slå samman sina funktioner för försäkrings­information, Finfa, Facket försäkrar och Finfo. Det är grunden i det bolag vi nu har startat. Istället för att ha tre webbplatser och tre uppsättningar material samlar vi allt i ett bolag. Det gör att vi kan stödja alla grupperna på en arbetsplats: arbetsgivare, arbetare och tjänstemän samt arbetare inom det kooperativa området.

Tydligare information och samverkan

Bolaget Avtalat startades den 1 januari 2021 och har som mål är att öka kännedomen om kollektiv­avtalad pension och för­säkring bland de som omfattas av dem. Bolaget ska också öka förståelsen och förtroendet för för­säkring­arna och göra det enklare att hantera dem.

– Den första delen av vårt uppdrag är att skapa så stor nytta som möjligt per krona. Vi ska utveckla informationen så att den blir lättare att förstå och hitta kanaler för att bättre nå ut till anställda och arbetsgivare. Den andra delen av uppdraget är att skapa en väg in i systemet i form av en digital mötesplats där de kan utföra sina tjänster och få information och en kundtjänst, sa Niklas Hjert.

– Den tredje delen av uppdraget är att en förutsättning för att hålla ihop det här systemet är samverkan mellan partsbolagen. Vi ska samverka för att leverera till de anställda och arbetsgivarna. För att göra det måste vi använda ett enkelt gemensamt språk. Vi måste också skapa ett gemensamt sätt att utbyta information mellan bolagen.

Medarbetare från partsbolag över hela landet

Avtalat har idag runt 70 anställda på nio kontor som är spridda från Umeå i norr till Malmö i söder.

– Vi ägnade 2020 åt att etablera vår verksamhet för att kunna starta i januari år. Den snabba etableringen var möjlig tack vare att vi kunde överta personal med värdefull kompetens från partsbolagens verksamheter. Vi har tagit emot personal från Facket försäkrar, Finfa, PTK, PTK-förbund och Alecta. Vårt fokus hittills har varit att vi ska kunna leverera samma stöd som de tidigare organisationerna har gjort, sa Niklas Hjert.

Webbplats, kundtjänst, webbinarier och utbildningar

Bolagets målbild är att 2024 ska den digitala mötesplatsens innehåll vara på plats, kundtjänsten ska vara fullt utbyggd och utskicken ska gå ut från en gemensam avsändare.

– Det vi erbjuder nu från 2021 är att vi har startat webbplatsen avtalat.se där det finns generell information om de kollektiv­avtalade för­säkring­arna. Under våren kommer den digitala rådgivning som PTK har bedrivit att hamna där. Sedan kommer vi successivt att bygga ut ett inloggat läge för arbetsgivare och anställda, sa Niklas Hjert.

– I vår kundtjänst kan man få hjälp och information eller bli kopplad vidare till övriga partsbolag. Från och med februari kommer vi att arrangera webbinarier på webbplatsen. Vi kommer också att hålla utbildningar för försäkrings­informatörer, främst i LO-förbunden. Självklart deltar vi också gärna i arrangemang med arbetsgivar­förbund, fack eller arbetsgivare för att sprida kunskap och information om kollektiv­avtalad för­säkring och pension.


Text: Adam Fredholm

Mer information

Besök Avtalats webbplats
avtalat.se

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.