en person lutar huvudet mot ett fönster på en buss

Foto: Most photos

24okt

Sjukfrånvaro med psykisk diagnos

FrukostseminariumDigitalt & fysiskt
Genomfördes 24 oktober 2023

För långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos är risken som högst mitt i livet. Det berättade Afa Försäkrings analytiker på ett seminarium där de presenterade en ny statistik­rapport.

Missade du seminariet? Du kan se det i efterhand och läsa mer om rapporten här

Psykiska diagnoser är den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro för både kvinnor och män inom kommuner och regioner samt för kvinnor inom Svenskt Näringsliv/LO.

För män inom Svenskt Näringsliv/LO är muskuloskeletala diagnoser vanligast och psykiska näst vanligast. Risken för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos är högst mitt i livet.

Den 24 oktober presenterades en rapport som redovisar statistik om sjukfrånvaro med psykisk diagnos uppdelat på bland annat kön, ålder och yrke för avtalsområdena Svenskt Näringsliv/LO och kommuner och regioner.

Rapporten redovisar även vilken typ av psykiska diagnoser som är vanligast och hur risken för långvarig sjukfrånvaro med psykisk diagnos ser ut i Sveriges alla län.

Medverkande: Emil Askestad och Elin Henriksson, analytiker och statistiker på Afa För­säkring. Moderator för seminariet är Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen, Afa För­säkring.

Har du frågor? Kontakta oss

Övriga frågor om seminariet: afaseminarier@afaforsakring.se

Emil Askestad analytiker/statistiker

Elin Henriksson analytiker/statistiker

Anna Weigelt, chef analysavdelningen, Afa För­säkring

Fötter som sticker ut under ett täcke.

Om du blir sjuk

Sjukförsäkringen kompletterar ersättning som du får från Försäkrings­kassan.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.