Patient och vårdpersonal samtalar

Foto: Johnér Bildbyrå

12sep

Vad tycker de som varit sjukskrivna länge om sin rehabilitering?

FrukostseminariumDigitalt
Torsdag 12 september 2024 klockan 09.00–10.00

Anmäl dig senast 12 september för att delta digitalt.

En ny rapport som handlar om sjukskrivnas syn på det stöd de får av arbetsgivare, hälso- och sjukvården samt av Försäkrings­kassan presenteras på dagens digitala frukostseminarium. I vilken grad får sjukskrivna den rehabilitering de behöver? Det och mycket annat får du svar på vid det kostnadsfria seminariet.

Det är första gången på snart 20 år som någon gör en större undersökning om detta, med resultat som är generaliserbara för en större grupp sjukskrivna.

Försäkrings­kassan har skickat en enkät till drygt 10 000 personer som varit sjukskrivna 5–7 månader, med frågor om vilken rehabilitering de fått och om de får den rehabilitering de behöver. Drygt 4 100 personer har besvarat enkäten vilket motsvarar 41 procent av undersökningspopulationen.

I rapporten görs jämförelser av tre olika grupper:

  • psykisk ohälsa

  • besvär i rörelseorganen

  • andra diagnoser

Många respondenter uppger att arbetet har bidragit till deras sjukskrivning, framförallt vid psykisk ohälsa.

Arbetsgivaren är därmed en viktig aktör när det gäller att skapa förutsättningar för återgång i arbete.

Om rapporten

Vill du läsa rapporten? Vi länkar till den här när den finns tillgänglig på Försäkrings­kassans webbplats.

Medverkande

Cecilia Eek, analytiker, Försäkrings­kassan
Martina Granholm, analytiker, Försäkrings­kassan
Moderator: Annika Krook, verksamhetschef Försäkringsmedicinska bedömningar, Afa För­säkring

Läs om våra andra evenemang

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.

Bengt Järvholm, prof. i yrkes- och miljömed, Maria Albin, prof. i arbets- och miljömed, Göran Kecklund, prof. i psykobiologisk sömnforskning, Lisbeth Slunga Järvholm, docent i yrkes- och miljöm, och Eva Vingård, prof. emerita i arbets- och miljömed.

Tidigare evenemang

Här hittar du vårt arkiv med tidigare seminarier, webbinarier och evenemang.