11juni

Rapport: Långvariga sjukskrivningar minskar och blir kortare

SeminariumFysiskt
Genomfördes 11 juni 2019

För femte året i rad ligger antalet allvarliga arbetsolyckor på 2,5 olyckor per 1 000 sysselsatta. De långa sjukskrivningarna minskar inom både offentlig och privat sektor och blir dessutom kortare. Det visar Afa Försäkrings årliga rapport om arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro som presenterades den 11 juni.

– Vår arbetsskade­försäkring omfattar alla som har kollektiv­avtal, både tjänstemän och arbetare inom privat sektor och alla anställda i Kommuner och regioner. Vi administrerar också en arbetsskade­försäkring för anställda i staten, sa Anna Weigelt, chef för Afa Försäkrings analysavdelning.

– När det gäller sjukförsäkringen så försäkrar vi arbetare i den privata sektorn och alla yrkesgrupper i Kommuner och regioner. Det gör att vi saknar uppgifter om sjukfrånvaro för privatanställda tjänstemän och för statligt anställda.

Händelser som klassas som arbetsskador är arbetsolycksfall, arbetssjukdomar och färdolycksfall. Ett arbetsolycksfall räknas som allvarligt när det leder till sjukfrånvaro i mer än 30 dagar och/eller till medicinsk invaliditet. En arbetssjukdom är en sjukdom som beror på att man utsatts för skadlig inverkan i arbetet. För att prövas av Afa För­säkring ska den vara godkänd av Försäkrings­kassan eller finnas med i den internationella arbetsorganisationen ILO:s förteckning över arbetssjukdomar.

– Eftersom man kan anmäla skador och sjukdom till Afa För­säkring i efterhand redovisar vi statistik med ett års fördröjning. Årets utgåva av rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro är baserad på händelser som inträffade till och med 2017, sa Anna Weigelt.

– 2017 inträffade totalt 292 arbetssjukdomar, 8 020 färdolyckor och 11 244 allvarliga arbetsolyckor.

Kvinnor mer utsatta för färdolyckor

Enligt statistiken drabbas män oftare av arbetsskador än kvinnor. Ett undantag är färdolycksfallen, där 69 procent av olyckorna 2017 drabbade kvinnor.

– Den vanligaste orsaken till kvinnors färdolycksfall är att man ramlar utomhus. Näst vanligast är en olycka med cykel. För män är cykelolyckor vanligast och fall utomhus näst vanligast, sa Anna Weigelt.

– Vi redovisar godkända färdolycksfall och där är kvinnor i majoritet. Kvinnor skadar sig på väg till jobbet när de går, cyklar eller åker kollektivtrafik. I de färdolycksfall vi inte godkänner är ofta ett fordon inblandat. Det innebär att olyckan täcks av trafikförsäkringen, inte av den kollektiv­avtalade försäkringen. Vi kan anta att män oftare kör bil till jobbet och därför syns mindre i vår statistik över färdolycksfall.

Antalet allvarliga arbetsolyckor stabilt

Av de 11 244 allvarliga arbetsolyckorna 2017 drabbade 64 procent män och 36 procent kvinnor. Antalet allvarliga olycksfall per 1 000 sysselsatta var inom Svenskt Näringsliv/LO 2,8, i Kommuner och regioner 2,2 och inom staten 1,3. Totalt sett var antalet nu för femte året i rad 2,5 allvarliga olycksfall per 1 000 sysselsatta.

– Jämför vi statistiken könen emellan ser vi att 1,9 kvinnor per 1 000 sysselsatta råkade ut för en allvarlig arbetsolycka, medan motsvarande siffra för män var 3,1. För kvinnor är risken högre i den offentliga sektorn och för män är den högre i den privata sektorn. För både kvinnor och män är risken högst i åldern 56–64 år, sa Anna Weigelt.

– De yrkesgrupper som har flest allvarliga olycksfall är för män betong-, bygg- och anläggningsarbete och metall- och övrigt industriellt arbete. Den stora gruppen för kvinnor är undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl.

Den långvarig sjukfrånvaron minskar

Sjukfrånvaro räknas som långvarig om den varar längre än 90 dagar eller leder till månadsersättning.

– 2017 startade 57 565 långa sjukskrivningar. Det är en minskning sedan 2015 inom både Svenskt Näringsliv/LO och Kommuner och regioner. Ålder är en viktig faktor när det gäller sjukfrånvaro, ju äldre man blir desto högre är risken att man råkar ut för långvarig sjukfrånvaro, sa Andreas Ek, statistiker och analytiker på Afa För­säkring.

– För kvinnor i Kommuner och regioner är risken för långa sjukfall hög i yrkesgruppen undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl. För män i yrkesgruppen är risken betydligt lägre. I gruppen socialt arbete är risken hög för både kvinnor och män. Inom Svenskt Näringsliv/LO är risken för kvinnor högst i grupperna yrkesförare och byggnadsträarbetare och för män i grupperna städare och fönsterputsare och byggnadsmålare.

Psykiska och muskuloskeletala diagnoser

De vanligaste orsakerna till längre sjukfrånvaro är psykiska sjukdomar och muskuloskeletala sjukdomar.

– I kommuner och regioner är psykiska diagnoser totalt sett vanligast. De yngre åldersgrupperna har en högre andel psykiska diagnoser och de äldre en högre andel muskuloskeletala. När det gäller arbetare inom Svenskt Näringsliv/LO är muskuloskelatala diagnoser totalt sett vanligast. Men även här är psykiska diagnoser vanligare bland de yngre och muskuloskelatala vanligare bland äldre, sa Andreas Ek.

– Sammanfattningsvis kan vi se att sjukfallen inte bara blivit färre de senaste åren, de har också blivit kortare.


Text och foto: Adam FredholmPresentation
Ladda ner presentationen från seminariet här (PDF, 2.63 MB)

Rapporten
Läs rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.


Filmupptagning av seminariet. Längd: 53:13.

Fötter som sticker ut under ett täcke.

Om du blir sjuk

Sjukförsäkringen kompletterar ersättning som du får från Försäkrings­kassan.

Person med gipsad arm.

För­säkring vid arbetsskada

Har du skadat dig i samband med ditt jobb? Då kan du ha rätt till extra ersättning från din för­säkring i kollektiv­avtalet.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.