Afa Försäkring är Yrkeslandslagets arbetsmiljösponsor

/INSTÄLLT: Yrkes-SM 22-24 april 2020 i Helsingborg/ Som ett led i det förebyggande arbetet har Afa Försäkring beslutat att gå in som arbetsmiljösponsor för Yrkeslandslaget. Stödet omfattar 1,5 miljoner kronor om året i fyra år. Yrkeslandslaget består av ungdomar (max 22 år) som tävlar i olika yrken inom bygg, motor, IT, teknik och service. De tävlande yrkena är allt från frisörer, kockar och målare till tävlande inom mekatronik, svetsning och trädgårdsanläggning.

Det här är yrkeslandslaget

Yrkeslandslaget är ett trepartssamarbete mellan LO, Svenskt Näringsliv och staten. Genom samarbeten med företag, yrkesnämnder, branschorganisationer och skolor har trepartssamarbetet i uppdrag att höja statusen, intresset och kvaliteten på yrken och yrkesutbildning.

Läs mer på Yrkeslandslagets hemsida

Mål att skapa goda förebilder

Målet med Yrkeslandslaget är att höja kvaliteten och statusen på Sveriges yrkesinriktade utbildningar, väcka intresset hos de som är på väg att välja gymnasieutbildning. Genom att arrangera yrkestävlingar, utse skickliga yrkeslandslag och leda deras deltagande i internationella tävlingar skapas goda ambassadörer och förebilder för andra ungdomar. Tävlingsverksamheten ger också en unik möjlighet att kunna mäta sitt lands yrkeskompetensnivå mot andra länders, få kunskapsutbyte och kunna göra jämförelser inom utbildning och standards. Tävlingarna ger dessutom beslutsfattare möjlighet att träffas och samarbeta för att utveckla yrkesutbildningarna.

Läs pressmeddelande om Yrkes-EM 2018

Läs pressmeddelande om Yrkes-SM 2018

Intervju med Afa Försäkrings kommunikationschef Johan Ljungqvist