Samarbeten

Afa Försäkring har valt att hålla sig till att stödja särskilda projekt eller organisationer med stark koppling till vår verksamhet och i linje med vårt förebyggande arbete. Exempelvis saker som leder till utveckling inom arbetsmiljöområdet eller förbättrad hälsa.

Afa Försäkrings samarbeten: 

Svenska Judoförbundet

 

 

Yrkeslandslaget