Årsredovisning 2019

Under år 2019 fick vi in 337 901 nya försäkringsärenden och betalade ut 9,2 miljarder kronor i ersättning till de försäkrade. Vårt kapital placeras ansvarsfullt för att ge en avkastning som både tryggar framtida ersättningar och ger låga och långsiktigt stabila premier för våra försäkringstagare. Vi förvaltar drygt 209 miljarder kronor.

Se tidigare årsredovisningar