Bolagsstyrningsrapporter

2020

Bolagsstyrningsrapport 2020 Afa Livförsäkringsaktiebolag.pdf
Bolagsstyrningsrapport 2020 Afa Sjukförsäkringsaktiebolag.pdf
Bolagsstyrningsrapport 2020 Afa Trygghetsförsäkringaktiebolag.pdf

2019

Bolagsstyrningsrapport 2019 AFA Livförsäkringsaktiebolag.pdf
Bolagsstyrningsrapport 2019 AFA Sjukförsäkringsaktiebolag.pdf
Bolagsstyrningsrapport 2019 AFA Trygghetsförsäkringaktiebolag.pdf

2018

Bolagsstyrningsrapport AFA Sjukförsäkring 2018.pdf
Bolagsstyrningsrapport AFA Trygghetsförsäkring 2018.pdf
Bolagsstyrningsrapport AFA Livförsäkring 2018.pdf

2017

Bolagsstyrningsrapport AFA Sjukförsäkring 2017.pdf
Bolagsstyrningsrapport AFA Trygghetsförsäkring 2017.pdf
Bolagsstyrningsrapport AFA Livförsäkring 2017.pdf

2016

Bolagsstyrningsrapport AFA Sjukförsäkring 2016.pdf
Bolagsstyrningsrapport AFA Trygghetsförsäkring 2016.pdf
Bolagsstyrningsrapport AFA Livförsäkring 2016.pdf

2015

Bolagsstyrningsrapport AFA Sjukförsäkring 2015.pdf
Bolagsstyrningsrapport AFA Trygghetsförsäkring 2015.pdf
Bolagsstyrningsrapport AFA Livförsäkring 2015.pdf

2014

Bolagsstyrningsrapport AFA Sjukförsäkring 2014.pdf
Bolagsstyrningsrapport AFA Trygghetsförsäkring 2014.pdf
Bolagsstyrningsrapport AFA Livförsäkring 2014.pdf

2013

Bolagsstyrningsrapport AFA Sjukförsäkring 2013.pdf
Bolagsstyrningsrapport AFA Trygghetsförsäkring 2013.pdf
Bolagsstyrningsrapport AFA Livförsäkring 2013.pdf

2012

Bolagsstyrningsrapport AFA Sjukförsäkring 2012.pdf
Bolagsstyrningsrapport AFA Trygghetsförsäkring 2012.pdf
Bolagsstyrningsrapport AFA Livförsäkring 2012.pdf

2011

Bolagsstyrningsrapport AFA Sjukförsäkring 2011.pdf
Bolagsstyrningsrapport AFA Trygghetsförsäkring 2011.pdf
Bolagsstyrningsrapport AFA Livförsäkring 2011.pdf