Antalet beviljade föräldra­penning­tillägg minskar – färre barn föds

Pressmeddelande
6 mars 2024klockan 07.30

Antalet beviljade föräldra­penning­tillägg har minskat på senare år, framför allt bland unga föräldrar. En orsak är att färre barn föds i Sverige. Det visar Afa Försäkrings aktuella statistik­rapport, som även listar de tio kollektivanslutande fackförbund som har flest beviljade ärenden för barn födda 2021.

Det föds färre barn i Sverige, vilket även avspeglas i Afa Försäkrings senaste statistikrapport om föräldrapenningtillägget. Det totala antalet födda barn i Sverige per år ökade mellan 2014 och 2016 för att sedan avta.  

– Detta har bidragit till att antalet beviljade föräldrapenningtillägg har minskat på senare år. Den nedåtgående trenden märks särskilt i åldersgruppen, 18–25 år, där barnafödandet avtagit mest. Dessutom är allt färre personer under 25 år sysselsatta i arbetslivet, vilket också kan vara en delförklaring till den procentuella minskningen av beviljade föräldrapenningtillägg, säger Andreas Ek, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Vem omfattas av föräldrapenningtillägget?

Privatanställda och kooperativt anställda arbetare, som är föräldralediga från sin anställning och tar ut föräldrapenning innan barnet fyllt 18 månader eller inom 18 månader från adoption, kan få ersättning från försäkringen Föräldrapenningtillägg (FPT).

– För att omfattas av försäkringen ska föräldern innan barnets födelse/adoption ha varit anställd i minst 12 månader de senaste fyra åren hos en eller flera arbetsgivare som har kollektivavtalade försäkringar. Då utbetalas föräldrapenningtillägg i upp till 60 dagar. Har anställningen varat i minst 24 månader de senaste fyra åren, utbetalas föräldrapenningtillägg i upp till 180 dagar, säger Andreas Ek.

Kvinnor tar ut ersättning för fler dagar än män 

Antalet dagar som tas ut i ett ärende skiljer sig tydligt åt mellan kvinnor och män.

– Vi ser att det genomsnittliga antalet dagar som tas ut per FPT- ärende har ökat något de senaste åren för både kvinnor och män, men kvinnor tar ut ungefär två tredjedelar av det totala antalet FPT-dagar. Över 80 procent av kvinnorna tar ut mer än 150 dagar medan männens uttag varierar mer, säger Andreas Ek.

Tio-topplista kollektivanslutande fackförbund

Rapporten listar de tio kollektivanslutande fackförbund som har flest beviljade ärenden för barn födda 2021.

– Flest kvinnor har beviljats tillägg inom Handelsanställdas förbund och flest män inom IF Metall, säger Andreas Ek.

Listan i korthet:
1.    Handelsanställdas förbund 
2.    IF Metall 
3.    Byggnadsarbetareförbundet 
4.    Kommunalarbetareförbundet 
5.    Transportarbetareförbundet 
6.    Hotell och Restaurang 
7.    Facket Elektrikerförbundet
8.    GS
9.    Fastighetsanställdas förbund 
10.  Livsmedelsarbetareförbundet

Mer information

Läs mer och ladda ner rapporten Föräldrapenningtillägget, FPT från Afa Försäkrings webbplats

Rapporten bygger på en genomgång av 142 000 beviljade FPT-ärenden som Afa Försäkring har betalat ut ersättning för. Ärendena avser barn födda mellan 2014 och 2021. Statistiken kommer från Afa Försäkrings skadedatabas och är avläst den 31 december 2023.

Kontakt: 
Andreas Ek, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08 696 42 76, andreas.ek@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här. 

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.