Sittande äldre man har ont i ryggen och tar sig om ländryggen.

Ökning i månadsersättningar – tydlig effekt av regeländring

StatistikPublicerad 12 december 2023

Månadsersättning kan betalas ut till den som får sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkrings­kassan. Mellan 2014 och 2022 har nystartade månadsersättningar hos Afa För­säkring minskat kraftigt, för att sedan öka med 80 procent under 2023. Nya regler för personer över 60 år är en viktig förklaring.

 • Statistikrapport om förändringar i antal månadsersättningar från sjukförsäkringen efter regeländring hos Försäkringskassan.
  PDF

  Nya månadsersättningar – tydlig ökning efter regeländring för äldre

  Månadsersättning kan betalas ut till den som får sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkrings­kassan. Mellan 2014 och 2022 har nystartade månadsersättningar hos Afa För­säkring minskat kraftigt, för att sedan öka med 80 procent under 2023. Nya regler för personer över 60 år är en viktig förklaring.

  Publicerad: 2023Filnummer: F6389
  Ladda ner (1.64 MB)

Kort om månadsersättning

Afa För­säkring betalar ut månadsersättning till de som omfattas av vår sjukförsäkring (AGS och AGS-KL), och som får sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkrings­kassan.

Sjukersättning kan ges till de som förmodligen aldrig kommer kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Aktivitetsersättning kan ges till personer under 30 år som inte kommer kunna arbeta heltid under minst ett år framöver på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Den här rapporten baseras på information om påbörjade månadsersättningar för avtalsområdena kommuner och regioner och Svenskt Näringsliv/LO. Påbörjad månadsersättning är tidpunkten som den första utbetalningen av månadsersättning gjordes.

Nya sjukersättningsregler hos Försäkrings­kassan

Sedan september 2022 gäller särskilda regler vid sjukersättning för personer över 60 år. Det innebär att arbetsförmågan för äldre endast prövas mot arbeten som personen har erfarenhet av samt andra lämpliga arbeten i stället för mot hela arbets­marknaden.

De nya reglerna anpassas på så sätt att åldersintervallet förskjuts med ett år när åldersgränserna i sjukersättningen justeras. Intervallet avsåg tidigare åldersgruppen 60-64 år för att sedan höjas till 61-65 år 2023.

Diagrammet nedan visar antal påbörjade månadsersättningar hos Afa För­säkring per åldersgrupp, rullande 12. I diagrammet kan vi se att personer över 60 år har haft den största ökningen av påbörjad månadsersättning det senaste året. En förklaring till det är de nya reglerna hos Försäkrings­kassan.

Diagram som visar antal påbörjade månadsersättningar hos Afa Försäkring under perioden 2014-2023. Den visar en tydlig ökning bland personer över 60 år under 2023.

Rullande 12

Flera av diagrammen i rapporten redovisar antalet påbörjade månadsersättningar som rullande 12. Detta mått innebär att man redovisar antalet för de senaste 12 månaderna. Exempelvis avser rullande 12 för oktober 2023 antalet påbörjade månadsersättningar under perioden november 2022 till och med oktober 2023.

Vanligaste diagnoserna för personer över 60 år

Nedan fem diagnoskapitel ligger bakom över 80 procent av de påbörjade månadsersättningarna det senaste året för personer över 60 år. Listan är sorterad med det vanligaste överst.

 1. Muskuloskeletala diagnoser, exempelvis ryggsjukdomar och reumatism.

 2. Psykiska diagnoser, exempelvis depression och reaktion på svår stress.

 3. Sjukdomar i nervsystemet, exempelvis MS och Parkinsons sjukdom.

 4. Cirkulationsorganens sjukdomar, exempelvis hjärtsjukdomar och sjukdomar i hjärnans kärl.

 5. Tumörer

Tidigare har psykiska diagnoser varit den vanligaste orsaken till att personer över 60 år beviljats månadsersättning. Detta gäller både kvinnor och män. Men efter regeländringen har framför allt diagnoskapitlet för muskuloskeletala sjukdomar ökat och är nu den vanligaste orsaken till månadsersättning för denna åldersgrupp.

Typfall

Den typiska personen som beviljats månadsersättning det senaste året är en kvinna över 60 år som arbetat som undersköterska och har en ryggsjukdom.

Vill du veta mer om vår statistik?

Genom att ta fram och analysera statistik ur vår skadedatabas kan vi erbjuda värdefull kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro i arbetslivet. 

Collage av bilder för Statistikrapporter

Kontakta oss om statistik

analys@afaforsakring.se

Prenumerera på statistik­rapporter

Få statistik om arbetsskador och sjukfrånvaro direkt i din e-post samma dag som statistik­rapporterna släpps.

Din e-postadress lagras för att löpande kunna skicka information du har valt att prenumerera på. I samtliga utskick medföljer en länk där du kan avsluta din prenu­meration. Mer information om hur Afa För­säkring hanterar dina person­uppgifter och vilka rättigheter du har finns under Person­uppgifter.

Staplar i ett diagram.

Våra senaste statistik­rapporter

Vi publicerar kontinuerligt statistik­rapporter baserade på försäk­rings­ären­den från vår skadedatabas. Här hittar du våra senaste rapporter.

Grafisk illustration med pajdiagram, staplar, procenttecken och utvecklingskurva.

Ta fram egen statistik med vårt verktyg

Med vårt statistikverktyg kan du ta fram egen statistik ur vår skadedatabas. Där finns statistik om arbetsskador och sjukfrånvaro för olika yrkesgrupper.