Nya månadsersättningar har ökat med 80 procent senaste året

Pressmeddelande
12 december 2023klockan 07.30

Afa Försäkrings månadsersättning kan betalas ut till den som är försäkrad via kollektiv­avtal och får sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkrings­kassan. I en ny rapport framkommer att antalet nystartade månadsersättningar det senaste året har ökat med 80 procent. En förklaring till den stora ökningen är de nya regler som gör att fler personer över 60 år kan beviljas sjukersättning.

– Vår nya rapport beskriver hur förändringen i antalet nystartade månadsersättningar ökat det senaste året, säger Andreas Ek, analytiker och statistiker på Afa Försäkring. 

– Vi ser att antalet påbörjade månadsersättningar har ökat påtagligt för både kvinnor och män det senaste året, ökningen ligger på 80 procent. Störst har ökningen varit för kvinnor över 60 år, med nära fyra gånger så många påbörjade månadsersättningar det senaste året som året innan.

Nya regler bidrar till ökningen

– Att det ser ut så här i statistiken beror troligen på att det förra hösten i september 2022 kom nya sjukersättningsregler från Försäkringskassan för personer över 60 år. Så en ökning var väntad, vi visste dock inte hur stor ökningen skulle bli, säger Andreas Ek.

De nya sjukersättningsreglerna innebär att arbetsförmågan för äldre i normalfallet endast prövas mot arbeten som personen har erfarenhet av samt andra lämpliga arbeten i stället för mot hela arbetsmarknaden. Dessa regler kommer att anpassas på så sätt att åldersintervallet förskjuts med ett år när åldersgränserna i sjukersättningen justeras. Vid det nya regelverkets införande avsåg intervallet åldersgruppen 60–64 år för att sedan höjas till 61–65 år 2023 när den övre åldersgränsen för sjukersättning höjdes.

Ont i rygg och leder – vanligaste orsaken till månadsersättning bland äldre

– Fram till regeländringen förra hösten var psykiska diagnoser under många år den vanligaste orsaken till att personer över 60 år beviljades månadsersättning. Men efter regeländringen har vi framför allt sett en ökning av muskuloskeletala sjukdomar, som till exempel ledsjukdomar, ryggsjukdomar och sjukdomar i mjukvävnader. Denna typ av diagnoser är numera den vanligaste orsaken till månadsersättning för personer över 60 år, säger Andreas Ek.

Mer information:

Statistiken i rapporten Nya månadsersättningar – tydlig ökning efter regeländring för äldre kommer från Afa Försäkrings skadedatabas. Rapporten beskriver hur de nya särskilda sjukersättningsreglerna för personer över 60 år som trädde i kraft i september 2022, påverkat utbetalning av månadsersättningar. Rapporten finns att ladda ner på Afa Försäkrings webbplats.  

Fakta om AGS och AGS-KL
AGS försäkrar privat- och kooperativt anställda arbetare (avtalsområde Svenskt Näringsliv/LO). AGS-KL försäkrar anställda i kommuner, regioner, Svenska kyrkan och Sobonaföretag. Månadsersättning från Afa Försäkring kan betalas ut till personer, försäkrade inom AGS eller AGS-KL, som beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

Sjukersättning kan beviljas personer som troligen aldrig kommer kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Personer som beviljas sjukersättning har ofta dessförinnan haft en längre period med sjukpenning. Sedan september 2022 gäller särskilda sjukersättningsregler för personer över 60 år. Aktivitetsersättning kan beviljas personer under 30 år som inte kommer att kunna arbeta heltid under minst ett år framöver på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Kontakt: 
Andreas Ek, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 42 76, andreas.ek@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.