Med covid-19 i fokus

Afa Försäkrings tidning Trygg på Jobbet har fokus på arbetsmiljö och arbetsliv. Coronapandemin är och har varit utmanande ur ett arbetsmiljöperspektiv, något som vi har belyst i ett flertal artiklar. Vi spanar också in i framtiden, och tar reda på vilken coronarelaterad forskning vi är med och finansierar.