Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön

Dagens arbetsplatser blir allt mer digitaliserade. En utmaning för arbetsgivare är att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och vara medveten om de effekter som den kan ha på arbetstagarnas arbetsmiljö och hälsa. Hur kan vi arbeta och leda effektivt och hälsosamt i ett digitaliserat arbetsliv?

Inbjudan till FoU-dagen 14 november i Karlstad 

AFA Försäkring bjuder in till en FoU-dag med fokus på digitaliseringens effekter på vår arbetsmiljö. Vad säger forskningen redan nu om hur arbetsmiljön har förändrats? Hur ser det ut framåt? Vilka nya risker behöver arbetsgivare vara medvetna om?

AFA Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning och utveckling, FoU, som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv och kommuner och landsting. För att uppmärksamma vad som händer inom de forskningsområden AFA Försärking finansierar, arrangeras seminariedagar som denna.

Dagen riktar sig till forskare, företag och organisationer i privat och offentlig sektor samt representanter för arbetsmarknadens parter. Även media är välkomna. En dag för de som arbetar med, ansvarar för eller forskar kring arbetsmiljö eller hållbart arbetsliv. Programmet innehåller föreläsningar om aktuell forskning på området, goda exempel och workshoppar. Tillsammans kommer vi att diskutera viktiga kunskapsluckor inom forskningen på området. Under dagen kan du också prova på några av Sunt Arbetslivs och Prevents digitala verktyg.


  Preliminärt program

   Hålltider       
  09:00-09:30 Välkommen inkl MyNak
 
GD + Susanna Stymne Airey, chef Förebygga, AFA Försäkring
  09:30-10:15   Ergonomi. Vikten av variation m m. RAMP som case, "Från sjukskrivningar till friskhet"
Svend Eric Mathiesen, Gävle + 1 person från RAMP
  10:15-10:45   Kontorsmiljöns betydelse (inkl ljud) + Helena tar upp caset Transportstyrelsen
Helena Jahncke, Gävle
  10:45-10:55 Prevent verktyg kontorsmiljö -
moderator ställer initierade frågor.
(Kolla även Sunt Arbetsliv)
 
  10:55-11:15  Fika inkl miniutställning   
  11:15-12:05 Workshop kring Ergonomi + variation samt kontor 40+10 min redovisning  
  12:05-12:15  

Utdelning av utmärkt arbetsmiljöuppsats

Pristagare 1-2 personer + utdelare Maria Schönfeld från Prevent + Susanna Stymne Airey

  12:15-13:15 Lunch  
  13:15-13:55   Fallstatistik + Judoförbundet
20 + 20 inkl visa fall
Anna W och Karin B 
  13:55-14:25   Beteendens betydelse för bättre arbetsmiljö, interventions- och implementeringsforskning
 Lydia Kwak, KI
 14:25-14:45   Fika
 
  14:45-15:30

Workshop kring fall + beteende + vad är nästa steg när man kommer hem, vad behövs forskas mer om

 
  15:30-15:50

Partssamtal + MyNak + ev Svend Eric - visa hur det är på agendan på arbetsplatser lokalt, regionalt och nationellt. Parternas goda exempel.

Regionala/lokala parter + MyNak GD

     


Om du inte redan fått en inbjudan men är intresserad av att delta i mån av plats kan du skicka en e-post till fouevent@afaforsakring.se

Information om dagen

Dag: Tisdag 14 november

Tid: Kl 09:0016:00. Registrering och kaffe från kl 08:30.

Plats: Karlstad Congress Culture Center, CCC, i Karlstad