Förebyggande insatser kan minska risken att få eksem på arbetet

Arbetsrelaterat eksem är en hudsjukdom som uppstår eller förvärras på arbetet. Den här typen av eksem är vanligast i industrin och inom vården och orsakas främst av kontakt med kemikalier eller av hudreaktion mot materialet i skyddshandskar. Det framkom när en ny statistikrapport och en ny kunskapsöversikt presenterades vid ett seminarium anordnat av Afa Försäkring den 13 september.

Klicka på bilden för att se en filmupptagning av seminariet. Längd: 1:00:14. 

– Mellan 2011 och 2020 godkände Afa Försäkring 361 fall av arbetssjukdom med eksemsjukdom. I 53 procent av fallen drabbades en man och i 47 procent av fallen en kvinna, sa Emil Askestad, analytiker/statistiker på Afa Försäkring.

– Den yrkesgrupp med flest fall av arbetssjukdom med eksemsjukdom var metall- och övrigt industriellt arbete. Näst flest fall inträffade i gruppen undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl.

En arbetssjukdom är en sjukdom som beror på att man utsatts för skadlig inverkan i arbetet. För att prövas av Afa Försäkring ska den vara godkänd av Försäkringskassan eller finnas med i den internationella arbetsorganisationen ILO:s förteckning över arbetssjukdomar. Rapporten Vad är det som ger utslag? Arbetssjukdomar orsakade av eksem bygger på statistik från Afa Försäkrings skadedatabas och ger en bild av vad som kan orsaka eksem i olika yrkesgrupper.

– Inom metall- och övrigt industriellt arbete är det vanligt att man hanterar eksemframkallande kemikalier i arbetet. Man kan även få eksem om man lider av kontaktallergi mot exempelvis nickel eller krom. Det förekommer också att man får eksem av att den skyddsutrustning man bär sitter fel eller av att det material den är tillverkad av framkallar allergiska reaktioner, sa Emil Askestad.

– I vårdyrken orsakas majoriteten av arbetssjukdomar med eksemsjukdom av de anställdas skyddsutrustning. Och då främst av materialet i skyddshandskar eller av att handskarna är parfymerade. Eksem kan också orsakas av allergi mot handsprit eller av att man tvättar händerna för ofta med tvål och vatten.

Handeksem orsakas främst av yttre påverkan

Afa Försäkring finansierar översikter som samlar kunskap i olika ämnen inom arbetsmiljöområdet. Kunskapsöversikterna ingår i den vetenskapliga skriftserien Arbete och hälsa som ges ut av Göteborgs universitet. Vid seminariet presenterades den kommande översikten Hand Eczema – with focus on irritant dermatitis and prevention, framtagen av Tove Agner och Niels Erik Ebbehøj, båda forskare vid Köpenhamns universitet.

– Alla människor kan drabbas av handeksem men risken är i allmänhet högre för kvinnor. Det är en sjukdom som främst drabbar personer under 20 år. Handeksem beror till 41 procent på genetiska faktorer och till 59 procent på faktorer i vår omgivning. Att nära 60 procent av fallen beror på exponering i omgivningen innebär att vi i många fall borde kunna förebygga den här sjukdomen, sa Tove Agner.

– Arbetsrelaterat handeksem definieras som eksem som orsakas eller förvärras av exponering på arbetet. Forskningen inom området var länge inriktad på allergiskt kontakteksem, men under senare år har man börjat fokusera på irritationseksem. I Danmark är vått arbete, som till exempel handdisk, den vanligaste orsaken till irritationseksem.

Förebyggande informations- och utbildningsinsatser

Niels Erik Ebbehøj beskrev hur arbetsrelaterat handeksem kan förebyggas.

– I arbetet med kunskapsöversikten gjorde vi en litteraturgenomgång och hittade exempel på insatser för att förebygga arbetsrelaterat handeksem i form av informations- och utbildningsprogram. De primära programmen riktar sig till friska personer med arbeten där man riskerar att utveckla eksem. De sekundära programmen riktar sig till patienter som har arbetsrelaterat eksem, sa han.

– Vår rekommendation är att man ska sätta in insatser under yrkesutbildningar och tidigt i yrkeslivet. Man ska erbjuda handkräm, handskar och övrig skyddsutrustning både under utbildningar och på arbetsplatser. Det är också viktigt att regelbundet se över säkerhetsrutinerna på arbetsplatser. På samhällelig nivå bör man begränsa vått arbete och utveckla strategier för att förebygga arbetsrelaterat eksem.

Moderator för dagens seminarium var Maria Schütt, forskningshandläggare på Afa Försäkrings FoU-avdelning. Medverkade på seminariet gjorde också Bengt Järvholm, professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet.

Text: Adam Fredholm

Presentation
Ladda ner presentationen här.

Rapport
Statistikrapporten Vad är det som ger utslag? Arbetssjukdomar orsakade av eksem publiceras i samband med webbinariet på: afaforsakring.se/statistikrapporter.

Kunskapsöversikt
Den nya kunskapsöversikten Hand Eczema – with focus on irritant dermatitis and prevention publicerades under september i skriftserien Arbete och Hälsa

Ladda ner kunskapsöversikten om eksem här.

Mer information om arbetsrelaterat eksem
Läs mer om risker för eksem i arbetslivet och hur de kan förebyggas på jobbafrisk.se.

 

Om Afa Försäkrings forskningsstöd: Afa Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom privat näringsliv, kommuner och regioner. Mer information om forskningsstödet finns på Afa Försäkrings FoU-webb.