Information om behandling av personuppgifter

Denna information riktar sig till dig som deltar på någon av våra kurser, seminarier eller events och anger dina personuppgifter till oss på Afa Försäkring. Här beskriver vi hur vi behandlar uppgifterna.

Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och våra interna riktlinjer och rutiner för hantering av personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Administration av kurs-, seminarie- och eventdeltagande

Vi behandlar bland annat uppgifter om ditt namn, kontaktuppgifter och vilket företag du tillhör för att administrera ditt deltagande i kurser, seminarier och event. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse av att kunna administrera ditt deltagande.

De känsliga personuppgifter som vi behandlar, det vill säga uppgift om allergier, grundar sig på ditt samtycke till att vi behandlar uppgifterna för att kunna erbjuda specialkost och/eller dryck till dig.

Hantera och underhålla relationer

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att informera om våra kommande seminarier och event som vi tror att du kan vara intresserad av. Behandlingen grundar sig på intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna
för att underhålla vår relation med dig som intressent till Afa Försäkrings verksamhet.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Händer på tangentbord

Ta chansen att påverka!

Vi söker deltagare till vår Testpanel. Vill du tycka till om innehållet på vår webb? Har du synpunkter på hur vi kan presentera information bättre? Fyll i formuläret på denna sida och ta chansen att påverka mot ersättning.