Sjukdom

Gäller det mig?

Du har tidigare angett i Ersättningskollen att du är anställd inom kommuner och regioner eller Svenska kyrkan. Om detta inte stämmer, läs mer om vad som gäller för dig här.

Har du varit sjukskriven mer än 90 dagar?

Då kan du ha rätt till ersättning, utöver det du får från Försäkringskassan. Du kan också ha rätt till ersättning om din sjuklön från arbetsgivaren upphört tidigare, men tidigast när sjukfallet varat i 15 dagar.

Vilken ersättning kan jag få?

Du kan få ersättning vid sjukskrivning på grund av sjukdom och olycksfall. Ersättningen kompletterar den ersättning du får från Försäkringskassan.

Läs mer om ersättningens storlek

Hur gör jag?

Du kan anmäla direkt på webben via anmälningsknappen nedan.

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer om sjukförsäkringen här. Du kan även ringa till vårt kundcenter på telefon 0771-88 00 99.