Sjukförsäkring

Har du varit sjukskriven mer än 14 dagar?

Då kan du ha rätt till ersättning, utöver det du får från Försäkringskassan.

Gäller det mig?

Privat- och kooperativt anställda arbetare samt anställda inom kommun, landsting, region och Svenska kyrkan kan ha rätt till ersättning. En av förutsättningarna är att du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal.

Privatanställda tjänstemän omfattas inte utan försäkras via Alecta.
Inte heller tjänstemän inom kooperationen omfattas utan försäkras via Folksam.

Vilken ersättning kan jag få?

Du kan få ersättning vid sjukskrivning på grund av sjukdom och olycksfall. Ersättningen kompletterar den ersättning du får från Försäkringskassan.

Läs mer om ersättningens storlek

Hur gör jag?

Du kan anmäla direkt på webben via anmälningsknappen nedan.


Vill du veta mer?

Du kan läsa mer om sjukförsäkringen här. Du kan även ringa till vårt Kundcenter på telefon 0771-88 00 99.