Försäkring vid föräldraledighet

Är du föräldraledig?

Med ny föräldraförsäkring får du mer i plånboken, du får 10 % extra i ersättning på uttagen föräldrapenning. Du får även pensionspremien inbetald till din kommande avtalspension under tiden du är föräldraledig.

Gäller det mig?

Privat- och kooperativt anställda arbetare kan ha rätt till ersättning. En av förutsättningarna är att du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal.
Arbetare är ofta anställda i butik, lager, restaurang och industri.

Privatanställda tjänstemän, anställda inom kommun, landsting, region och Svenska kyrkan samt statligt anställda omfattas inte av försäkringen.

Enkla regler

  • Ersättningen kan tas ut tills barnet är 18 månader.
  • Du får max 180 dagars ersättning under en sammanhängande period.
  • Du måste ha varit anställd hos arbetsgivare med kollektivavtal sammantaget 24 månader under fyra år före barnets födelse för att få 180 dagars ersättning och under minst 12 månader för att ha rätt till 60 dagars ersättning.
  • Du eller din arbetsgivare måste anmäla till oss för ersättning, du som är arbetsgivare kan göra anmälan via vårt kundcenter på 0771-88 00 99. Anmälan kan göras upp till 5 ½ år efter barnets födelse/adoption.

Hur gör jag?

Du kan anmäla direkt på webben:

Vill du veta mer?

Läs mer om Föräldrapenningtillägg här

Läs mer om pensionsavsättning här

Du kan även ringa till vårt kundcenter på telefon 0771-88 00 99.