Vad är föräldra­penning­tillägg (FPT)?

Föräldrapenningtillägg är en kollektivavtalad föräldraförsäkring som kan ge extra ersättning när du är föräldraledig från ditt arbete och får föräldrapenning från Försäkringskassan. Ersättningen betalas som längst tills barnet fyller 18 månader eller till 18 månader efter adoptionstillfället.