Gäller försäkringen om jag blir arbetslös?

Om anställningen upphör så kan försäkringen fortsätta att gälla i ytterligare högst 720 kalenderdagar. Det kallas för efterskydd. En förutsättning för att efterskydd ska gälla är att du behåller rätten till sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Läs mer om efterskydd