Kan vi lämna ersättning för e-behandling?

Under pågående pandemi kan vi tillfälligt lämna ersättning för digitala samtal med legitimerad psykolog och psykoterapeut.

För att vi ska kunna lämna ersättning för digitala samtal så ska våra villkor om samtalsstöd i övrigt vara uppfyllda. För företag inom den privata sektorn så kan vi bevilja stöd fram till den 31 december 2021. För kommuner/regioner kan vi bevilja stöd för behandlingar som har påbörjats innan den 1 april 2022.