När gäller premiebefrielseförsäkringen?

Försäkringen gäller från första arbetsdagen och så länge du är anställd. Den gäller till och med månaden innan du fyller 65 år.

  • Från den 1 januari 2022 gäller försäkringen från och med den månad man fyller 23 år.

Innan dess gällde följande åldersgränser:

  • 1 januari - 31 december 2021 gällde försäkringen från och med den månad man fyllde 24 år.

  • 1 januari 2008 - 31 december 2020 gällde försäkringen från och med den månad man fyllde 25 år.

  • 1 januari 2001 - 31 december 2007 gällde försäkringen från och med den månad man fyllde 21 år.

  • 2000 - 2001 gällde försäkringen från och med den månad man fyllde 22 år.

Kompletterande pensionspremier kan även betalas inom vissa kollektiv­avtal. Det finns ingen undre åldersgräns för att omfattas av kompletterande pensionspremier. När dessa premierna kan betalas beror på vilket kollektiv­avtal du jobbar inom. Läs mer om vad som gäller för de olika avtalen.

Relaterade frågor

När du är sjukskriven tar premiebefrielseförsäkringen över arbetsgivarens inbetalning till din tjänste­pension. När du anmäler din sjukskrivning hos oss, anmäler du samtidigt till premiebefrielseförsäkringen.

Normalt gör du ingen anmälan för att få vår premie­befrielse­försäkring. Du anmäler samtidigt till försäkringen när du ansöker om ersättning från vår sjukförsäkring eller arbetsskade­försäkring.

Om du är arbetslös och omfattas av efterskydd, kan du få premiebefrielse från första sjukpenningdagen. Om din ansökan endast avser premiebefrielseförsäkringen kan du ansöka om detta. Du anmäler på samma sätt som när du gör sjukanmälan.

Nej, pensionspremien är inte skattepliktig. Däremot betalar man skatt när man så småningom tar ut sin tjänste­pension.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.