Vad är premie­befrielse­försäkring?

När du är sjukskriven tar premiebefrielseförsäkringen över arbetsgivarens inbetalning till din tjänstepension. När du anmäler din sjukskrivning hos oss, anmäler du samtidigt till premiebefrielseförsäkringen.