När ska jag anmäla?

Normalt gör du ingen anmälan för att få vår premiebefrielseförsäkring. Du anmäler samtidigt till försäkringen när du ansöker om ersättning från vår sjukförsäkring eller arbetsskadeförsäkring.

Om du är arbetslös och omfattas av efterskydd, kan du få premiebefrielse från första sjukpenningdagen. Du anmäler på samma sätt som när du gör sjukanmälan.