När ska jag anmäla?

Normalt gör du ingen anmälan för att få vår premie­befrielse­försäkring. Du anmäler samtidigt till försäkringen när du ansöker om ersättning från vår sjukförsäkring eller arbetsskade­försäkring.

Om du är arbetslös och omfattas av efterskydd, kan du få premiebefrielse från första sjukpenningdagen. Du anmäler på samma sätt som när du gör sjukanmälan.