Måste jag vara med i facket?

Nej, försäkringen gäller även om du inte är med i facket.