Kan båda föräldrarna göra en anmälan?

Ja, om båda föräldrarna har Föräldrapenningtillägg via sin anställning kan  de var för sig ha rätt till ersättning.