Måste jag betala skatt för ersättningen jag får?

Ja. Vi gör skatteavdrag med 30 procent och redovisar ersättningen till Skatteverket varje månad.