Måste jag ha jobbat en viss tid innan föräldraledigheten?

Ja, du ska innan barnets födelse eller adoption ha varit anställd i minst 12 månader under de senaste fyra åren hos en eller flera arbetsgivare som har föräldrapenningtillägg.