Om jag avlider på grund av min arbetsskada, får min familj någon ersättning?

Arbetsskade­försäkringen kan lämna ersättning för begravningskostnader som inte ersätts av någon annan för­säkring. De som var beroende av den avlidna/avlidne för sin försörjning kan få ersättning för förlust av underhåll.

En person som stått den avlidna/avlidne särskilt nära och som fått en psykisk chock eller andra psykiska besvär kan få ersättning för detta.

Om ett dödsfall beror på en arbetsskada kan dina anhöriga anmäla det under Anmälan till arbetsskadeförsäkringen.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.