Om jag avlider på grund av min arbetsskada, får min familj någon ersättning?

Arbetsskadeförsäkringen kan lämna ersättning för begravningskostnader som inte ersätts av någon annan försäkring. De som var beroende av den avlidna/avlidne för sin försörjning kan få ersättning för förlust av underhåll.

En person som stått den avlidna/avlidne särskilt nära och som fått en psykisk chock eller andra psykiska besvär kan få ersättning för detta.

Om ett dödsfall beror på en arbetsskada kan dina anhöriga anmäla det under Anmälan till arbetsskadeförsäkringen.