Kan jag skicka läkarintyg eller beslut från Försäkrings­kassan senare?

Ja, det är möjligt. Men tänk på att vi behöver handlingarna innan vi fattar beslut i ditt ärende.

Om du har dina handlingar digitalt så får du gärna skicka dem till oss genom att komplettera ditt ärende.

Du kan även skicka in handlingarna med post till:

Afa För­säkring

106 27 Stockholm

Relaterade frågor

Nej, försäkringen gäller bara om du är anställd.

Anmäl när du har fått ett beslut om att Försäkrings­kassan slutar betala sjukpenning - helt eller delvis - därför att de bedömer att du kan klara ett normalt förekommande arbete på arbets­marknaden.

Du kan tidigast göra en anmälan från och med den dag då Försäkrings­kassan slutat betala sjukpenning.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.