Kan jag skicka läkarintyg eller beslut från Försäkrings­kassan senare?

Ja, det är möjligt. Men tänk på att vi behöver handlingarna innan vi fattar beslut i ditt ärende.

Om du har dina handlingar digitalt så får du gärna skicka dem till oss genom att komplettera ditt ärende.

Du kan även skicka in handlingarna med post till:

Afa För­säkring

106 27 Stockholm