Gäller försäkringen om jag är arbetslös?

Nej, försäkringen gäller bara om du är anställd.