Måste jag betala skatt på ersättningen?

Ja. Vi gör skatteavdrag med 30 procent och redovisar ersättningen till Skatteverket.