Anmäl arbetsbrist

Här kan du anmäla och söka ersättning från Försäkring om avgångs­bidrag (AGB). Det gör du när du behövt sluta på ditt arbete på grund av arbetsbrist.

Den här försäkringen ingår i vissa avtal, men inte i alla. Du behöver därför välja vilken information som ska visas.

Till anmälan behövs

 • Information om anställningen
 • Att både anställd och arbetsgivare fyller i anmälan
Person som sitter vid dator.
Person som sitter vid dator.

Så går anmälan till för dig som privatperson

 1. Du ansöker om ersättning genom att tillsammans med din arbetsgivare fylla i anmälningsblanketten. Skicka sedan blanketten till oss när du slutat din anställning.

 2. När vi tagit emot din anmälan, börjar vi handlägga ditt ärende för att se om du har rätt till ersättning.

 3. Om vi behöver mer information, kontaktar vi dig och ber dig komplettera ditt ärende.

 4. Vi arbetar för att du ska få besked inom 14 dagar. Om vi behöver mer information kan det ta längre tid.

 5. Du får information om vårt beslut i ett brev som skickas till dig.

 6. Ersättning betalas ut i form av ett engångsbelopp.

Så går anmälan till för dig som arbetsgivare

Läs här hur det går till för arbetsgivare för privatanställda arbetare att hantera anmälan till Försäkring om avgångsbidrag (AGB). Anmälan kan skickas in i samband med att anställningen upphör.

Har du en eller flera anställda som har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist? Då kan de få ersättning från vår försäkring om avgångsbidrag (AGB). Du som arbetsgivare och den anställde fyller tillsammans i anmälningsblanketten till försäkringen.

Anmäl en i taget med anmälningsblankett

Här nedanför kan du ladda ner blanketten. Du fyller i fälten 1 till och med 10 i blanketten, och den anställda fyller i fälten 11 till och med 12. 

Anmälan kan skickas in i samband med att anställningen upphör. Kom ihåg att anmälan måste göras inom två år från det att anställningen avslutats. 

Anmäla många samtidigt?

Är det flera som har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist kan du som arbetsgivare skicka in en fil med alla personer. Kontakta oss så berättar vi mer: 08 696 49 49 eller etjanster@afaforsakring.se

För att sedan skicka in filen behöver du vara ansluten till våra e-tjänster. Ta reda på hur du blir ansluten.

Har du redan ett pågående ärende som du vill komplettera?

Ring oss på 0771-88 00 99 eller skicka dokument till:

Afa Försäkring

106 27 Stockholm

Anmälnings­blankett

 • Omslag till anmälningsblankett vid uppsägning AGB
  PDF

  Anmälnings­blankett arbetsbrist AGB

  Anmälnings­blankett för Försäkring vid avgångs­bidrag (AGB). Arbetsgivaren fyller i fälten 1-10, den anställda fyller i fälten 11-12.

  Filnummer: F0101
  Ladda ner (3.96 MB)

Vanliga frågor om anmälan

Vanliga frågor från den som är uppsagd om hur anmälan går till.

Du kan skicka in din anmälan i samband med att din anställning upphör. Du kan även skicka in den i efterhand, men kom ihåg att skicka in den senast inom två år från det att du slutat din anställning.

Ja. Du ansvarar själv för att anmälan kommer in till oss. Du och arbetsgivaren fyller tillsammans i anmälningsblanketten. Anmälan måste skickas in inom två år från anställningens sista dag.

Om du varit anställd kortare tid än 50 månader (4 år och 2 månader) på din senaste arbetsplats, ska du skicka med intyg på tidigare anställningar. Vi behöver veta att du har varit anställd minst 50 månader under de senaste fem åren på arbetsplatser med Försäkring om avgångsbidrag (AGB).

Avklippt passerkort för medarbetare.

Försäkring vid arbetsbrist

Med Försäkring om avgångs­bidrag (AGB) kan du ha rätt till ersättning om du förlorar din anställning på grund av arbetsbrist.