Vad gäller om jag tidigare fått ersättning från försäkringen om avgångs­bidrag?

Du kan som mest få en hel ersättning under en femårsperiod. Om du har fått en reducerad ersättning för mindre än fem år sedan, kan du ha rätt till ytterligare ersättning om du blir uppsagd igen på grund av arbetsbrist.