När ska jag skicka in min anmälan?

Du kan skicka in din anmälan i samband med att din anställning upphör. Du kan även skicka in den i efterhand, men kom ihåg att skicka in den senast inom två år från det att du slutat din anställning.