När ska jag skicka in min anmälan?

Du kan skicka in din anmälan i samband med att din an­ställning upphör. Du kan även skicka in den i efterhand, men kom ihåg att skicka in den senast inom två år från det att du slutat din an­ställning.

Ja. Du ansvarar själv för att anmälan kommer in till oss. Du och arbetsgivaren fyller tillsammans i anmälnings­blanketten. Anmälan måste skickas in inom två år från anställningens sista dag.

Om du varit anställd kortare tid än 50 månader (4 år och 2 månader) på din senaste arbetsplats, ska du skicka med intyg på tidigare anställningar. Vi behöver veta att du har varit anställd minst 50 månader under de senaste fem åren på arbetsplatser med För­säkring om avgångs­bidrag (AGB).

Du kan som mest få en hel ersättning under en femårsperiod. Om du har fått en reducerad ersättning för mindre än fem år sedan, kan du ha rätt till ytterligare ersättning om du blir uppsagd igen på grund av arbetsbrist.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.