Ska jag själv göra en anmälan till försäkringen?

Ja. Du ansvarar själv för att anmälan kommer in till oss. Du och arbetsgivaren fyller tillsammans i anmälningsblanketten. Anmälan måste skickas in inom två år från anställningens sista dag.