IA - för en säkrare och effektivare arbetsplats

IA är en förkortning för Informationssystem om Arbetsmiljö. 

IA-systemet är främst utvecklat för att hantera avvikelser inom arbetsmiljö men kan även användas inom områdena kvalité, miljö, egendom, säkerhet samt för att fånga upp förbättringsförslag. 

IA-systemet gör det möjligt för stora och små företag i samma bransch att dela information om arbetsmiljöhändelser, utredningar, åtgärder och därmed lära av både egna och andras erfarenheter. Användarna ser samband mellan användning av IA-systemet och minskning av olyckor, tillbud och risker på arbetsplatser. Med hjälp av IA-systemet kan alla medarbetare aktivt medverka i och ta del av arbetsmiljöutvecklingen. 

En av IA-systemets styrkor är överblicken. Du kan när som helst få ut statistik över hela företaget eller enskilda avdelningar. Du tar enkelt fram rapporter och diagram som kan ligga till grund för ledningsbeslut i arbetsmiljöfrågor.

Systemet stödjer även det förebyggande arbetet med hjälp av digitala checklistor för exempelvis skyddsronder och riskanalyser.

Många företag är idag engagerade användare och hjälper till att kontinuerligt driva utvecklingsarbetet framåt.

Varje medlemsbransch får ett eget delsystem som skräddarsys för att passa den specifika branschen, detta görs genom samarbete mellan AFA Försäkring och representanter för branschen. Systemet utvecklas sedan kontinuerligt via branschspecifika referensgrupper från användarföretagen.

Se lista med anslutna branscher

 

Om du vill använda IA-systemet

Vill ditt företag börja använda IA-systemet, skicka ett mail med ert organisationsnummer, uppgift om antal anställda och dina kontaktuppgifter till iasupport@afaforsakring.se.

Om du redan är användare 

Är ditt företag redan användare av IA-systemet, svarar IA-administratören/superanvändaren på ditt företag på alla frågor om systemet.

Se filmen om IA-systemet

Branscher som använder IA-systemet

 • Bemanningsföretag
 • Bevakningsföretag
 • Bygg- och anläggningsföretag
 • Djur- och nöjesparker 
 • Djursjukvården 
 • El-installatörsföretag 
 • Energiföretag 
 • Fastighetsbranschen 
 • Finans och försäkring 
 • Grafiska företag 
 • Gruvföretag 
 • Handelsföretag 
 • Hotell- och besöksnäringen 
 • Innovations- och kemiföretag 
 • Kommuner 
 • Kommunikation- och infrastrukturföretag 
 • Landsting och regioner
 • Livsmedelsföretag 
 • Maskinentreprenörerna 
 • Mediaföretag 
 • Pappersindustrin 
 • Privatvården 
 • Räddningstjänster 
 • Service- och städföretag 
 • Skogsavverkningsföretag
 • Stål- och-metallföretag
 • Sågverksföretag 
 • Teknikföretag 
 • Teknikkonsultföretag
 • Telekom- och IT-företag 
 • Tjänsteföretag 
 • Transportföretag 
 • Trossamfund
 • Träföretag