Fartyget Pleijel som ligger vid kajen.

Fullt fokus på säkerhet hos Baltic Offshore

Tidning - Trygg på jobbet

Fartyget Pleijel är som en liten industri med maskiner, verkstad och alla risker en sådan arbetsplats innebär. Hos Baltic Offshore använder man det digitala verktyget IA-systemet från Afa För­säkring som ett stöd i arbetsmiljö­arbetet.

Trygg på jobbet, december 2023.

Hjälm, varselkläder och skor med skyddshätta ska vara på innan du ens sätter en fot på kajen. Det blåmålade fartyget ligger stilla i hamn, ändå är säkerhetstänket ständigt närvarande. Det är bara inne i kontrollrum, kabyss och hytter som hjälmen och varseljackan kan tas av. Just denna dag pågår det tidskrävande arbetet med att lasta en cirka 125 kilometer lång fiberkabel som rullas ihop i fartygets lastutrymme, för att senare läggas ut på havsbotten.

– Det kommer att ta hela dagen till sent på kvällen att lasta den här kabeln, berättar skeppare Martin Olausson som är den som för befäl på fartyget.

Baltic Offshore är specialiserade på att lägga och laga kraftkablar och fiberkablar på havsbotten, kablar som leder el och ger nätverksuppkoppling från en plats till en annan. Företaget sköter hela jobbet från inkopplingspunkt i land genom havet till nästa inkopplingspunkt på andra sidan. I det senaste projektet är det en fiberkabel som ska dras mellan Bornholm och Tyskland. Man plockar även upp gamla kablar som ligger kvar på sjöbotten och rensar på så sätt bort miljöfarligt avfall från havet.

Vi jobbar med kunder som ställer höga krav på arbetsmiljöarbete och vi har många regelverk att förhålla oss till.

Tony Petterson, Baltic Offshore

En rundtur på båten Pleijel känns mer som att gå runt i en industrilokal. Fast en industri i flera våningar och, när den inte ligger i hamn, en industri där hela byggnaden är i ständig rörelse. Arbetet är stundtals tungt med flera potentiella riskmoment. Bara att förflytta sig mellan skeppets olika delar innebär höga trösklar, en del låga dörröppningar, branta trappor och våta ytor.

– Allt arbete utförs på en plattform som inte är stabil. Fartyget rör sig och det är alltid nära till havet, med risken att ramla i. Mycket av arbetet utförs i mindre arbetsbåtar och på land arbetar vi med entreprenadmaskiner som exempelvis grävmaskiner. Med allt sådant arbete finns det risker. När vi vinschar in en kabel är det stora krafter som behövs, skulle den gå av och komma farande tillbaka kan det vara mycket farligt, säger Tony Pettersson, QHSE Manager (QHSE står för kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö).

IA-systemet underlättar arbetet med arbetsmiljön

Tony Petterssons ansvar är att hantera alla kriser och han finns tillgänglig dygnet runt. Han har infört och implementerat IA-systemet, ett digitalt verktyg med syfte att förebygga skador och ohälsa på arbetsplatser, hos Baltic Offshore. Och det används dels för att registrera och hantera avvikelser, tillbud och olyckor men också som kvalitetssystem vad gäller miljöavvikelser, egendom och säkerhet.

– Systemet är så pass enkelt och vi såg möjligheterna med det. Det finns ingen anledning att ha ytterligare ett system utan det är bättre att ha allt samlat där. Vi jobbar med kunder som ställer höga krav på arbetsmiljö­arbete och vi har många regelverk att förhålla oss till, så det var otillfredsställande att sitta med ett papperssystem, framhåller Tony Pettersson.

Tidigare blev det lätt flaskhalsar när papper skulle lämnas upp till kontoret. Nu sker det direkt i systemet.

Martin Olausson, skeppare

Utöver Arbetsmiljöverkets regler styrs verksamheten även av Transportstyrelsens regler för arbetsmiljöskydd till sjöss. När Transportstyrelsen gör sin årliga tillsyn är IA-systemet ett tydligt sätt för dem att se att Baltic Offshore uppfyller kraven. Tidigare hanterade man alla tillbud och avvikelser i pappersformat men nu har varje anställd en mobil eller surfplatta med IA-appen där man direkt kan rapportera in avvikelser och bocka av checklistor. Ärendet kommer då genast till den på företaget som är ansvarig för att hantera just den typen av ärende baserat på om det är specifikt för ett arbetsområde eller om det är baserat på en anställningsenhet.

– Tidigare blev det lätt flaskhalsar när papper skulle lämnas upp till kontoret, hamna hos rätt person, få ärendenummer och sedan komma tillbaka. Nu sker det direkt i systemet, förklarar skepparen Martin Olausson.

Arbetet med säkerheten finns med hela tiden

Upprätthållandet av säkerhetstänket är ständigt närvarande. Besättningen har övningar inför krissituationer veckovis.

– Personalen skiftar och det är väldigt viktigt att alla ombord alltid vet vad som gäller och vilken roll och ansvar var och en har. Vi har en platt organisation där alla får komma till tals och säga sin åsikt. Men ombord är rollfördelningen väldigt tydlig, vem som är befäl och vem som är matros exempelvis, det är särskilt viktigt om det händer något, förklarar Maria Arndt, QHSE Coordinator.

Inför varje skift har hela personalgruppen på båten ett så kallat ”toolbox talk”. Den som leder operationen går igenom vad som ska göras och vilka risker som finns.

– Vi går alltid laget runt och kollar om varje anställd sett något särskilt, gällande vad som ska göras eller möjliga risker. Allt noteras i ett dokument. Om någon missat mötet är den personen skyldig att läsa igenom det här dokumentet och alla ska skriva på det för att säkerställa att precis alla vet vad som gäller, säger Tony Pettersson.

Pleijel är helt anpassat för arbete med kablar på havsbotten

En del kablar läggs på sjöbotten, andra grävs ner.

– Just nu lägger vi fiberkabel i hela Östersjön och en bra bit ut i Nordsjön. Den dras mellan Sverige, Finland, Estland, Danmark och Tyskland. Fartyget är anpassat och helt specialiserat just för att lägga, underhålla och reparera kablar, berättar Tony Pettersson.

Eftersom det moderna samhället är beroende av både el och internet är kraven höga på att reparationer och andra åtgärder ska genomföras snabbt. Baltic Offshore har flera specialister anställda som är experter på att svetsa ihop fiberkablar och fartyget har en inställelsetid på ner mot 48 timmar för att reparera just fiberkabel.

– Först måste vi hitta felet och vart kabel går. Vi går ner med en liten undervattensrobot, hämtar upp änden på den trasiga kabeln och skarvar dit en ny. Sedan hämtas den andra änden upp och skarvas dit den också. Vi försöker i möjligaste mån att inte använda dykare, det är alltid en stor risk med att skicka ner människor under vatten, förklarar Tony Pettersson.

Tre manliga arbetare som jobbar med elkabel inne på fartyget Pleijel.

Fartyget Pleijel är helt anpassat för arbete med kablar på havsbotten. De anställda lägger, underhåller och reparerar kablar som leder el och internet.

Arbetsskador har minskat tack vare säkerhetsarbetet

Det omfattande arbete med säkerhet ger resultat. Senaste året finns bara två olyckor registrerade – en anställd som stack sig på en vajer och en som vred foten på en matta. Klämskador är annars en av de största riskerna, och det finns några tillbud med just klämskador tidigare år.

– Vi använder metoden ”Stop – take five”. Alltså stoppa, stanna upp och ta fem minuter för att tänka igenom om ett visst arbetsmoment går att göra på annat sätt eller om det finns särskilda risker att ta hänsyn till. Det förebygger olyckor, säger Tony Pettersson.

Utöver skyddsskor, varselkläder och hjälm används även glasögon och hörselkåpor vid behov. Och alla har egen radio, till och med kockarna, så alla hör direkt om något utanför det ordinarie händer. Men även det vanliga tugget om arbetet hörs.

– Det är tryggt för mig som säkerhetsansvarig att hela tiden kunna höra att allt går som det ska, konstaterar Tony Pettersson.

Text och foto: Maria Lindberg

Det här är en artikel från Afa Försäkrings tidning Trygg på jobbet, december 2023. Läs fler artiklar och nummer och ta reda på hur du kan prenumerera digitalt på tidningen kostnadsfritt.

Kort om Baltic Offshore

Företaget bildades 2006 och har sitt säte i Kalmar. Hos Baltic Offshore arbetar cirka 35 fastanställda tillsammans med flertalet projektanställda. Som mest är totala personalstyrkan uppemot 70 personer. Kontoret och lagerbyggnaden ligger endast några meter från kajen.

Baltic Offshore är det bolag som registrerade den tionde miljonte händelsen i IA.

Det här är IA-systemet

IA står för information om arbetsmiljö. IA-systemet är ett informationssystem för att registrera samt hantera risker och avvikelser på arbetsplatser. 4 500 organisationer med totalt fler än 1,5 miljoner anställda inom ett 40-tal branscher använder IA-systemet som stöd i sitt systematiska arbetsmiljö­arbete idag.

IA-systemet är främst utvecklat för att hantera avvikelser på arbetsmiljöområdet. Men det är inte begränsad till det. IA kan användas för att hantera avvikelser inom en mängd olika områden som kvalitet, miljö, egendom och säkerhet samt för att exempelvis fånga upp förbättringsförslag i organisationen. Läs mer på IA-systemets webbplats.

Mer innehåll från Trygg på jobbet

Åsa Dahlberg och Anders Holmgren.

Spendrups håller koll på riskerna i bryggeriet

Ingen ska skada sig på jobbet. Det är visionen på Spendrups bryggeri i Grängesberg. Med hjälp av Afa Försäkrings IA-system har de kommit en bit på vägen.

Omslag till tidningen Trygg på jobbet

Trygg på jobbets artikelarkiv

I arkivet hittar du det urval av artiklar från tidningen Trygg på jobbet som vi publicerat som webbsidor. Samtliga artiklar hittar du i pdf-versionen av tidningen.