IA-systemet – för ett friskt och tryggt arbetsliv

Afa Försäkring har tillsammans med Svenskt Näringsliv, LO, PTK och branscherna utvecklat ett webbaserat system som stödjer det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda händelser.

imagek6w5q.png

Systemet är flexibelt, lättillgängligt och enkelt att hantera ärenden i. Du kan också dela erfarenheter och lösningar med andra, vilket bidrar till att göra det säkrare på jobbet. Det du gör kan förbättra arbetsmiljön för alla, överallt.

Vad gör IA-systemet?

IA-systemet gör det möjligt för stora och små företag i samma bransch att dela information om arbetsmiljöhändelser, utredningar, åtgärder och därmed lära av både egna och andras erfarenheter. Användarna ser samband mellan användning av IA-systemet och minskning av olyckor, tillbud och risker på arbetsplatser. Med hjälp av IA-systemet kan alla medarbetare aktivt medverka i och ta del av arbetsmiljöutvecklingen. 

Skapa en överblick

En av IA-systemets styrkor är överblicken. Du kan när som helst få ut statistik över hela företaget eller enskilda avdelningar. Du tar enkelt fram rapporter och diagram som kan ligga till grund för ledningsbeslut i arbetsmiljöfrågor.

Förebygg med IA

Systemet stödjer även det förebyggande arbetet med hjälp av digitala checklistor för exempelvis skyddsronder och riskanalyser. Många företag är idag engagerade användare och hjälper till att kontinuerligt driva utvecklingsarbetet framåt.


Till iasystemet.se

Till iasystemet.se

Vill du veta mer om IA-systemet besök vår webbplats. 

iasystemet.se